Województwa sposobem na problemy energetyczne

Województwa sposobem na problemy energetyczne

W obliczu potencjalnych problemów energetycznych coraz chętniej powoływane są osobne podmioty, których celem jest dbanie o rodzime bezpieczeństwo energetyczne. Do jednych z takich inicjatyw zaliczają się klastry, stanowiące – jak poucza ustawa –  cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki oraz instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego.

Kwestią problemów związanych z energią żywo zainteresowani są także czołowi światowi działacze, czego przykładem był ubiegłoroczny szczyt klimatyczny w Bonn. O jednym z jego bardzo istotnych aspektów opowiedział w specjalnym wywiadzie udzielonym portalowi Świat OZE dr inż. Henryk Mercik z Zarządu Województwa Śląskiego.

– Generalnie przesłanie tego szczytu regionalnego, szczytu wielkich miast, było takie, że to my jesteśmy key players, czyli my jesteśmy tymi kluczowymi graczami jeśli chodzi o klimat. Nie da się przyłożyć jednej miary, jednego rozwiązania, jednego narzędzia na poziomie państwowym dla skutecznego rozwiązywania problemów klimatycznych. Ja zgadzam się w pełni z tym, że u nas również w ten sposób powinno przebiegać myślenie o rozwiązywaniu problemów ekologicznych – zauważył Henryk Mercik.

Śląski działacz podkreślił, że szczyt klimatyczny nie polega jedynie na rozmowach topowych polityków, ponieważ jego idea jest większa i głębsza: spotkanie, w którym do głosu dochodzą przedstawiciele różnych państw i kultur ma na celu wymianę doświadczeń i poglądów przy jedoczesnym zachowaniu świadomości, że nie wszystkie innowacyjne i obiecujące rozwiązania dadzą się bezproblemowo zrealizować w odmiennym kraju, z inaczej prowadzoną gospodarką i polityką. Zdaniem Henryka Mercika już na terenie Polski można znaleźć kilka obszarów, na terenie których powinny być prowadzone odmienne działania: np. problemy Śląska nie są takie same jak problemy trapiące Mazowsze i vice versa.

Polityk wskazuje jednak realną szansę na poprawę takiej sytuacji: – W zasadzie to regiony i wielkie miasta powinny zacząć rozwiązywanie problemów ekologicznych i dopiero potem to się powinno przenosić na wyższy poziom – dodaje.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.