Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Wyjątkowe odkrycie słowackich naukowców – farmy słoneczne zwiększają różnorodność ptactwa

Wyjątkowe odkrycie słowackich naukowców – farmy słoneczne zwiększają różnorodność ptactwa

Wyjątkowe odkrycie słowackich naukowców – farmy słoneczne zwiększają różnorodność ptactwa

Grupa naukowców ze słowackich uniwersytetów badała liczbę i zachowanie ptaków na terenach położonych w tym kraju farm słonecznych. Okazuje się, że na terenie elektrowni fotowoltaicznych występuje więcej ptaków niż poza nimi. Większa jest również ich różnorodność gatunkowa.

BANER MOBILEB1
Reklama

Więcej ptaków na farmach fotowoltaicznych

Badacze ze Słowackiej Akademii Nauk Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie oraz Słowackiego Stowarzyszenia Ornitologicznego przeprowadzili badania obecności i zachowań ptaków na terenie elektrowni fotowoltaicznych. Obserwacje były prowadzone w sezonie rozrodczym w roku 2022 w 32 lokacjach rozrzuconych na terenie całej Słowacji (poniżej mapa). W każdej z lokacji wybrano dwa obszary o powierzchni co najmniej 2 ha. Na jednej znajdowała się farma słoneczna, a na drugiej nie (był to teren badania kontrolnego). W przypadku pierwszej grupy, instalacje PV znajdowały się na danym terenie od co najmniej 8 lat. Tereny kontrolne były dobierane w bezpośrednim sąsiedztwie farm i zawsze reprezentowały typ terenu, jaki występowałby w miejscu, gdzie jest farma, gdyby takowej tam nie było.

Badania miały charakter prostych obserwacji ornitologicznych, a także sprawdzenia liczebności ptactwa i tego, gdzie mają one swoje gniazda. Wyniki były zaskakujące. Jak się okazało, na terenach farm PV obecnych było znacznie więcej ptaków. Na wszystkich obszarach kontrolnych zaobserwowano 271 osobników, a w elektrowniach – 353, a więc o 82 ptaki więcej. Również różnorodność biologiczna była większa, choć nieznacznie: ptaki na terenach kontrolnych należały do 40 gatunków, a na terenach badawczych do 41. Na farmach PV znaleziono też aż 13 unikalnych gatunków. Późniejsze obliczenia statystyczne wykazały, że tereny elektrowni mają znacznie wyższy wskaźnik bogactwa gatunkowego.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama
image
Lokacje, w których słowaccy naukowcy przeprowadzali swoje badania (źródło: sciencedirect.com)

Dlaczego ptaki wybierają farmy PV jako miejsce do życia?

Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Słowaccy naukowcy nie są pewni, jednak udało im się postawić dwie główne hipotezy. Po pierwsze – panele PV to idealne miejsce dla ptaków w okresie zimowym, bowiem dzięki nim śnieg nie pada bezpośrednio na ziemię. Zwierzęta mogą więc swobodnie żerować w glebie i nie przejmować się tak bardzo zimnem. 

Jako drugą przyczynę wskazano dobre miejsce do gniazdowania:

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

– Zaobserwowaliśmy, że stelaże pod panelami PV są używane jako miejsca na gniazda przez kopciuszki zwyczajne i pliszki siwe, wróbel polny gnieździ się na rurowych strukturach podtrzymujących urządzenia, a kląskawka zwyczajna na nieuprawianej ziemi pod panelami lub w sąsiedztwie płotów – czytamy w badaniu.

Wymienione wyżej cztery gatunki są wskazywane przez badaczy jako najmocniej powiązane z terenami zajętymi przez panele fotowoltaiczne. Ich wyjątkowo liczna populacja oraz różnorodność biologiczna nie tylko wskazują na to, że OZE i natura mogą ze sobą współistnieć. Wyniki badania pokazują również farmy PV jako zupełnie nowy typ stworzonego przez człowieka środowiska, który zwierzęta i rośliny dostosowują do swoich potrzeb i wykorzystują jako własne siedlisko.

Źródło: pv-magazine.com, sciencedirect.com

Fot. Bing, Canva (Jordi C)

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.