W Katowicach 44 miliony złotych przeznaczone zostanie na termomodernizację budynków miejskich

W Katowicach 18 miejskich budynków przejść ma termomodernizację w tym i przyszłym roku. Inwestycje te sfinansowane będą częściowo z funduszy unijnych. Z 44 milionów złotych, jakie kosztować mają wszystkie inwestycje, 27,5 miliona pochodzić będzie ze środków UE. Modernizowane będą szkoły, żłobki i przedszkola. Jak podkreślają władze Katowic działania te są wyrazem troski o środowisko i czyste powietrze w mieście.

Jak mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic: W walce o czyste powietrze najbardziej efektywne są działania, które są prowadzone przez cały rok w wielu różnych sferach. Dlatego pozyskanie aż 27 mln zł na termomodernizację 18 miejskich budynków miejskich doskonale wpisuje się w inne nasze działania, takie jak wymiana kotłów węglowych, inwestowanie kilkuset milionów złotych w komunikację publiczną, czy też spotkania edukacyjne.

Zarząd województwa Śląskiego wybrał właśnie projekty, jakie uzyskają opisywane dofinansowanie w ramach konkursu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – III, V i VI etap”. W ramach prac zrealizowane zostaną prace przygotowawcze, termomodernizacje (wraz z instalacją systemów korzystających z OZE), stosowne nadzory a także promocje inwestycji. Inwestycje mają pozwolić na zmniejszenie kosztów utrzymania modernizowanych budynków, jak podkreśla Małgorzata Domagalska, pełniąca rolę zastępcy naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich UM Katowic.