Komisja Europejska zatwierdziła mechanizmy wparcia fotowoltaiki we Francji

Mechanizmy wsparcia operatorów systemów fotowoltaicznych we Francji zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską. Władze francuskie planują objąć programem wsparcia elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 2,6 GW.

KE zezwoliła na projekt wsparcia średniej wielkości instalacji fotowoltaicznych o mocy do 100 kW, które montowane będą na domach mieszkalnych i obiektach handlowych. Dofinansowanie udzielane będzie w ramach taryf gwarantowanych na okres 20 lat. Projekt wsparcia ma pozwolić na dołączenie nowych mocy na poziomie 1,5 GW.

Dodatkowo wyrażono także zgodę na dofinansowania większych instalacji w dwóch koszykach – od 100 do 250 kW i powyżej 200 kW. Instalacje te dofinansowane mają być w ramach systemu aukcyjnego z taryfą przyznawaną również na 20 lat.

Jednocześnie KE wyraziła też zgodę na dofinansowanie elektrowni wodnych. Łączna moc dofinansowanych instalacji wynieść ma do 60 MW. Mniejsze elektrownie wodne, o mocy do 0,5 MW, mogą liczyć na taryfy gwarantowane. Większe instalacje mają dostawać wyrównania do ceny ustalonej na drodze aukcji, gdyby operator sprzedać ją musiał za niższą cenę. Z kolei w sytuacji sprzedaży energii po cenie wyższej niż ustalonej operator będzie musiał różnicę zwrócić. Ten mechanizm zgodny jest z najnowszymi wytycznymi KE dotyczącymi dofinansowywania instalacji o mocy powyżej 500 kW.

Budżet przeznaczony na 20-letnie dofinansowania systemów fotowoltaicznych wynosi około 9 miliardów euro. Z kolei na elektrownie wodne przeznaczone ma zostać 500 milionów euro. Inwestycje te mają pozwolić na uzyskanie 23% energii z OZE w krajowym miksie energetycznym Francji do roku 2020.