Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

50 mln zł na likwidację kopciuchów. Kraków dołącza do programu „Stop Smog”

50 mln zł na likwidację kopciuchów. Kraków dołącza do programu „Stop Smog”

Kraków dołączył do rządowego programu „Stop Smog”. Miasto planuje zrealizować 944 przedsięwzięcia niskoemisyjne, w ramach których liczba wymienionych, nieefektywnych źródeł ciepła wyniesie 756, a budynków poddanych termomodernizacji – 289.

BANER MOBILEB1
Reklama

Walka ze smogiem w Krakowie

Poza wsparciem, które przekazuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  na ocieplenie domów oraz wymianę źródeł ciepła na ekologiczne miasto wyłoży z własnej kieszeni 15,5 mln zł. Za 50 mln zł wymienionych zostanie 756 starych, niespełniających standardów niskoemisyjnych, źródeł ciepła, a w 289 budynkach jednorodzinnych poprawi się efektywność energetyczna dzięki termomodernizacji.

O 30% zmniejszy się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych jednorodzinnych i podgrzewania wody użytkowej, liczone łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych porozumieniem między NFOŚiGW a Krakowempodkreśla wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Projekt obejmie 944 jednorodzinne budynki mieszkalne najmniej zamożnych gospodarstw domowych.

Przystąpienie do realizacji programu „Stop Smog” przybliży Kraków do osiągnięcia jednego z naszych priorytetów, jakim jest osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza. To kolejny program, po programie „Czyste Powietrze”, wdrażany przez NFOŚiGW i realizowany przez Kraków, który przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście i pozwoli nam na realne wsparcie mieszkańców w przeprowadzaniu inwestycji z zakresu ochrony środowiskamówi zastępca prezydenta Miasta Krakowa Jerzy Muzyk.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Kto korzysta z programu „Stop Smog”?

Obecnie z programu „Stop Smog” korzysta jedenaście gmin, w tym osiem z województwa małopolskiego (Brzesko, Kraków, Limanowa, Niepołomice, Skawina, Spytkowice, Sucha Beskidzka i Tuchów) oraz trzy ze śląskiego (Pszczyna, Rybnik i Sosnowiec). Kolejne dwa porozumienia z gminami województwa mazowieckiego są na etapie podpisywania (Dąbrówka i Raszyn). Dzięki aktywności wszystkich samorządów na rzecz poprawy jakości powietrza zrealizowanych zostanie 2 151 niskoemisyjnych inwestycji o łącznej wartości 112,3 mln zł, w tym 72,8 mln zł z budżetu państwa i 34,8 mln zł wkładu własnego gmin.

Dotacja nawet 100% kosztów

“Stop Smog” to rządowy program przeznaczony dla osób ubogich energetycznie. Obejmuje likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych. 

O dotacje mogą starać się: gminy, związki międzygminne, powiaty, a także związek metropolitalny w województwie śląskim.

Wnioskodawcy w programie „Stop Smog” mogą uzyskać do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. Pozostałe 30% stanowi wkład własny gminy/powiatu. Dzięki temu mieszkańcy gmin – położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa – mogą otrzymać dotację do 100% kosztów przedsięwzięcia. Średni koszt realizacji niskoemisyjnych inwestycji w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 tys. zł.

Kim są beneficjenci?

Ostatecznym beneficjentem programu „Stop Smog” są osoby, których przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Ponadto beneficjent musi m.in.: być właścicielem lub współwłaścicielem budynku będącego przedmiotem inwestycji, faktycznie zamieszkiwać lokal/budynek objęty przedsięwzięciem oraz złożyć do gminy wniosek o zawarcie umowy na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Gmina przystępująca do „Stop Smog” odpowiada za realizację przedsięwzięć na terenie nieruchomości swoich mieszkańców. Do jej zadań należy m.in. przeprowadzenie zamówienia na usługi i dostawy oraz roboty budowlane w ramach przedsięwzięć niskoemisyjnych, a także zapewnienie i organizacja zasobów niezbędnych do przygotowania i nadzoru nad realizacją tych przedsięwzięć oraz nad trwałością inwestycji. Rada gminy może też ustanowić w regulaminie realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych tryb realizacji, polegający na udzielaniu dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji tych przedsięwzięć (z tego rozwiązania korzystać będzie m.in. Kraków).

Do tej pory na realizację programu przeznaczono 180 mln zł. W obecnie prowadzonym naborze, od 31.03.2021 r., do rozdysponowania było przeszło 142 mln zł. Na lata 2022-2024 NFOŚiGW planuje przeznaczyć na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu „Stop Smog” aż 518 mln zł.

Szczegóły programu „Stop Smog”: czystepowietrze.gov.pl/stop-smog.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.