Tylko 6% Polaków nie przejmuje się smogiem

Aż 94% Polaków zauważa problem smogu w Polsce, jednak inaczej na niego reaguje. Co piąty zapytany śledzi alerty smogowe i zmienia swoje zachowania, jeśli poziom smogu jest wysoki. 4 na 10 Polaków sprawdza alerty, ale nie reaguje na nie. Co trzeci nie śledzi alertów, ale uważa, że smog jest problemem szczególnie zimą. Tak wynika z badania „Wiem, czym oddycham, czyli Polacy o smogu” przeprowadzonego na zlecenie Avivy. Zanieczyszczenie powietrza znajduje się w Top 5 czynników najbardziej szkodliwych dla zdrowia – obok stresu i palenia tytoniu. Wysoka jest również świadomość konkretnych chorób, jakie wywołuje smog. Według 86% respondentów są to choroby układy oddechowego, jak astma czy zapalenie oskrzeli, niemal połowa zapytanych wskazuje na alergie, a 42% na choroby układu sercowo-naczyniowego, takie jak miażdżyca czy zawał serca.

Duszący problem

Smog znalazł się w Top 5 czynników, które obecnie najbardziej szkodzą zdrowiu Polaków. Listę otwiera stres, na który wskazała połowa Polaków. Na drugim miejscu znalazł się brak aktywności fizycznej (46%), na trzecim palenie tytoniu (45%), potem złe odżywianie (42%) i smog (33%), który jest przed nadużywaniem alkoholu (31%).

Fotowoltaika od Columbus Energy

Polacy są też świadomi konkretnych problemów zdrowotnych, jakie wywołuje smog. Aż 86% wskazało na choroby układu oddechowego, takie jak astma, zapalenie oskrzeli, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP). Blisko połowa zapytanych (46%) smog wini za alergie, a 42% za choroby układu sercowo-naczyniowego, np. miażdżycę, zawał serca czy udar mózgu. Co trzeci respondent uważa, że zanieczyszczenie powietrza może przyczynić się do śmierci w wyniku niewydolności układu krążeniowego lub oddechowego.

‒ Badania naukowe i dane epidemiologiczne jednoznacznie wskazują, że przebywanie w środowisku o zwiększonym poziomie zanieczyszczeń powietrza istotnie wpływa na rozwój i dynamikę chorób, m.in. układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. W Polsce z tego powodu umiera przedwcześnie ok. 50 tys. osób (według najnowszego raportu Europejskiej Agencji Środowiska), co stanowi aż 10% wszystkich przyczyn zgonów w naszym kraju. Co więcej, z powodu ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza umiera ok. 10 razy więcej Polaków niż w wyniku wypadków drogowych, o których tyle się mówi publicznie ‒ komentuje dr n. med. Piotr Dąbrowiecki.

Polacy monitorują smog

Tylko 6% zapytanych odpowiedziało, że w ogóle nie przejmuje się smogiem. Większość z nas (61%) sprawdza, jakim powietrzem oddycha. Z tego 20% regularnie śledzi alerty smogowe i jeśli poziom smogu jest wysoki, zmienia swoje zachowania. Dwie na pięć osób (41%) czasem sprawdza doniesienia, ale nie zmienia swoich zachowań. Natomiast co trzeci zapytany w ogóle nie śledzi raportów smogowych, ale uważa, że smog w zimie jest problemem.

Zmianę zachowań podczas smogu najczęściej deklarują osoby od 25 do 34 roku życia (28%). Ponadto, im większe miasto, tym bardziej świadomi i „reaktywni” ich mieszkańcy – 25% w miastach 200-500 tys. mieszkańców oraz 28% w miastach pow. 500 tys. mieszkańców. Wyższy odsetek ankietowanych, którzy śledzą alerty i na nie reagują (22%) jest wśród osób aktywnych fizycznie na powietrzu, podczas gdy wśród „nieaktywnych na powietrzu” tylko 13%. Nie bez znaczenia jest też region – najwięcej, bo 29% mieszańców Śląska, 25% Małopolski oraz 25% województwa świętokrzyskiego jest na bieżąco z doniesieniami smogowymi i zmienia swoje zachowania, jeśli prognozy nie są dobre.

Co trzeci ankietowany w razie alertu smogowego nie wychodzi z domu, 29% zapytanych nie wietrzy mieszkania, a 28% rezygnuje z biegania, jazdy na rowerze, nordic walking czy innych aktywności na powietrzu. Podobnie 28% Polaków nie wyjeżdża na weekend, urlop czy ferie do miejscowości, gdzie poziom smogu jest wysoki. Co piąty ankietowany w takiej sytuacji rezygnuje ze spaceru z dzieckiem.

Swoje codzienne życie, z powodu złej jakości powietrza, częściej zmieniają mieszkańcy regionów najbardziej dotkniętych smogiem. W przypadku czerwonego alertu niemal połowa osób z województwa śląskiego (48%), mazowieckiego (45%) oraz małopolskiego (42%) rezygnuje z wyjścia z domu. W przypadku Małopolski i Śląska zdecydowanie wyższy niż średnia ogólnopolska jest również odsetek ankietowanych, którzy nie wietrzą mieszkania (odpowiednio 39% i 37%).