Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Audi i firma Krajete odfiltrowują dwutlenek węgla z powietrza

Audi i firma Krajete odfiltrowują dwutlenek węgla z powietrza

AUDI AG i austriacka firma Krajete GmbH zajmująca się zielonymi technologiami, wspólnie opracowują nowe metody odfiltrowywania substancji szkodliwych z powietrza atmosferycznego. To połączenie odpowiednich materiałów i technologii bezpośredniego wychwytywania powietrza (Direct Air Capture – DAC). Efekt? Redukcja energii i kosztów.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Usuwanie CO2 bezpośrednio z atmosfery

Obecnie AUDI AG i firma Krajete GmbH uruchamiają dużą instalację w pobliżu Linzu w północno-wschodniej Austrii. Zastosowano w niej nieorganiczny materiał filtracyjny, który może wyłapać bardzo duży ładunek cząsteczek, a ponadto jest odporny na działanie wilgoci. Instalacja może przefiltrować obecnie 500 ton CO2 rocznie. A do końca roku kolejny moduł zwiększy wydajność zakładu do 1000 ton.

a225822 large
Audi i Krajete Filter uruchamiają dużą instalację w pobliżu Linzu, źródło: biuro prasowe Audi

Dzięki odpornemu na wilgoć materiałowi tylko w szczególnych przypadkach konieczne jest wstępne osuszanie powietrza atmosferycznego, które ma być filtrowane. Zwiększa to wydajność i obniża koszty. Warunki temperaturowe i ciśnieniowe dla pochłaniania cząsteczek CO2, a następnie usuwania ich z powierzchni adsorpcyjnej są bardzo zbliżone do atmosferycznych. To znacznie skraca cykle ładowania i rozładowania adsorbera. W krótkim czasie można usunąć więcej dwutlenku węgla z otaczającego powietrza. Przefiltrowane powietrze, po etapie adsorpcji, jest wypuszczane z powrotem do środowiska.

Odzyskany dwutlenek węgla jest następnie dostępny w wysoko skoncentrowanej formie jako surowiec do konserwacji lub do wielu zastosowań przemysłowych.

Energia elektryczna potrzebna do działania tego zakładu pochodzi z systemu fotowoltaicznego znajdującego się na terenie firmy.

a225824 large
Audi i Krajete Filter wychwytują CO2 z atmosfery, źródło: biuro prasowe Audi

Maksymalizacja działań

Zaczęliśmy od założenia, że ze względu na wydajność pozwolimy, aby proces przebiegał w normalnym ciśnieniu atmosferycznym. Następnie tak długo modyfikowaliśmy materiały adsorbera i warunki fizyczne w instalacji, aż znaleźliśmy optymalne natężenie przepływu, co oznacza, że przefiltrowaliśmy maksymalną ilość dwutlenku węgla w jednostce czasu

Dzięki temu, możliwe było znaczne obniżenie kosztów zapobiegania emisji dużych ilości CO2 do atmosfery. Spadły one do niskiej, trzycyfrowej wartości w euro za tonę CO2. Celem długoterminowym jest doprowadzenie dwutlenku węgla do stanu używalności w celach przemysłowych. W ten sposób Krajete GmbH i AUDI AG chcą dokonać przełomu w dziedzinie zastosowania tego gazu.

Na tym nie koniec. Obok prac prowadzonych w Linzu Audi bada obecnie również możliwości wykorzystania źródeł o wyższym stężeniu CO2 i odfiltrowywania innych szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotu. Ponadto technologia DAC mogłaby zostać wdrożona na znacznie większą skalę w zakładzie Audi w Győr na Węgrzech. Mówi się o instalacji o wydajności 25 000 ton rocznie.

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest niezbędne dla osiągnięcia neutralności klimatycznej. Unia Europejska wyznaczyła w tym względzie ambitny cel zakładający ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 % do 2030 roku. Dlatego poza zminimalizowaniem emisji CO2, badane są różne możliwości wychwytywania dwutlenku węgla z powietrza. To może być dodatkowy, ale ważny środek walki ze zmianami klimatu. 

Według 6. raportu IPCC, który dotyczy łagodzenia skutków zmian klimatu, technologie wychwytujące CO2 muszą odegrać kluczową rolę w najbliższych latach. To związane jest z ogromną ilością nagromadzonego już dwutlenku węgla w atmosferze, z którym naturalne procesy ziemi będą radzić sobie przez kilkaset tysięcy lat. 

Coraz więcej projektów

Rządy i firmy przyspieszają poszukiwania sposobów ograniczenia emisji i ograniczenia globalnego ocieplenia do połowy wieku. Powstają kolejne plany budowy zakładów wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. 

Przykładem może być największy zakład wychwytujący CO2 – “Mammoth” w Islandii. Ma pochłaniać 36 tys. ton CO2 rocznie. Za projektem stoi firma Climeworks specjalizująca się w technologii Direct Air Capture. Jest to już jej 18 projekt. Wcześniejszy “Orca” usuwa z atmosfery 4 tys. ton dwutlenku węgla rocznie.

Gigigantyczny projekt bezpośredniego wychwytywania CO2 z powietrza realizuje też amerykańska firma CarbonCapture. Bison ma usuwać 5 milionów ton dwutlenku węgla rocznie do 2030 roku. To pierwszy raz, kiedy technologia Direct Air Capture jest wspierana przez rząd USA. 

źródło: cordis.europa.eu, climate.ec.europa.eu, audi-mediacenter.pl, zdjęcia: Audi materiały prasowe

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.