Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

RAPORT IPCC: Bioenergia i wychwytywanie CO2 mogą uratować klimat – mówią naukowcy z ONZ. Co z wylesianiem i walką o zasoby?

RAPORT IPCC: Bioenergia i wychwytywanie CO2 mogą uratować klimat – mówią naukowcy z ONZ. Co z wylesianiem i walką o zasoby?

Naukowcy z IPCC po raz kolejny zobrazowali, jakie skutki niesie za sobą globalne ocieplenie. Co w związku z tym z energetyką? Jakie formy energii powinny minimalizować szkody, jakie wyrządzamy środowisku i samym sobie? Nie każde źródło jest zrównoważone, a to konieczne kryterium w obecnej sytuacji.

Reklama

Energetyka dobra dla klimatu

W najbardziej złożonym raporcie dotyczącym zmian na Ziemi naukowcy obrazują skalę zmian klimatu i postępujących anomalii, takich jak pożary, wichury, powodzie, podtopienia, wymieranie gatunków i zanik bioróżnorodności. 

Trzecia część szóstej odsłony raportu Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) dotyczy łagodzenia zmian klimatu i poszukiwania sposobów na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. 

W latach 2010-2019 średnie roczne globalne emisje gazów cieplarnianych znalazły się na najwyższym poziomie w historii ludzkości.

Jesteśmy na rozdrożu. Decyzje, które podejmujemy teraz, mogą jeszcze zapewnić nam znośną przyszłość –  powiedział przewodniczący zepsołu IPCC, Hoesung Lee. 

Bioenergia i magazynowanie dwutlenku węgla

Naukowcy przygotowujący raport w ramach ONZ stwierdzili, że zrównoważona bioenergia jest niezbędna do osiągnięcia neutralności klimatycznej i uniknięcia katastrofalnych zmian klimatycznych. Ale pod konkretnymi warunkami. 

Bioenergia z wychwytywaniem i magazynowaniem dwutlenku węgla (ang. Bioenergy with carbon capture and storage, BECSS) mają odegrać istotną rolę w transformacji energetycznej świata. BECSS to proces pozyskiwania bioenergii z biomasy oraz wychwytywania i magazynowania CO2 i usuwania go z atmosfery. Czyni to tę technologię ujemną emisyjnie. Przeszkodami technologii BECCS są spore koszty oraz dostępność biomasy, która byłaby pozyskiwana w sposób zrównoważony, czyli taki, który jeszcze bardziej nie obciąża już zdegradowanego środowiska.

Bioenergia a zagrożenia przyrody

Właśnie w związku z tym istnieją obawy dotyczące zrównoważonego pozyskiwania surowców i wdrażania technologii na dużą skalę. 

Podczas gdy bioenergia i BECCS zostały wyróżnione jako ważne narzędzia do łagodzenia zmian klimatu, zespół IPCC ostrzega, że wykorzystanie bioenergii na masową skalę lub nieumiejętnie zaplanowane i nieprzemyślane praktyki zagrażają naszym zasobom wodnym i lądowym. Gigantycznym problemem jest ciągle wylesianie, a spalanie biomasy leśnej na potrzeby energetyczne budzi ciągle sprzeciw wielu organizacji przyrodniczych i obywateli. Wykorzystywanie naturalnych zasobów może prowadzić także do politycznych i społecznych konfliktów pomiędzy krajami.

Niektóre opcje łagodzenia (skutków zmian klimatu) mogą zwiększyć konkurencję o ograniczone zasoby, w tym ziemię, wodę i biomasę. W konsekwencji mogą one również zmniejszać zdolność adaptacyjną, zwłaszcza jeśli są wdrażane na większą skalę i przy wysokim tempie ekspansji. Zwiększają w ten sposób istniejące ryzyko, w szczególności tam, gdzie zasoby gruntowe i wodne są bardzo ograniczone. Przykłady obejmują wielkoskalowe lub źle zaplanowane wykorzystanie bioenergii, biowęgla i zalesianie naturalnie niezalesionej ziemi – powiedział/a/czytamy w raporcie…

Pustynia i dieta roślinna

W raporcie IPCC stwierdzono również, że bioenergia jest najbardziej energochłonną opcją energetyczną. IPCC ostrzegł, że wdrażanie bioenergii na dużą skalę może zwiększyć ryzyko pustynnienia, degradacji gleby i zakłócić bezpieczeństwo żywnościowe i wodne. Innowacje w rolnictwie, zmiany diety i zastąpienie mięsa białkiem roślinnym zmniejszają te zagrożenia.

Eksperci z IPCC są jednak zgodni, że istotne jest indywidualne podejście i wykorzystanie możliwości energetycznych danego kraju, bazując na wodorze, bezemisynym amoniaku, zrównoważonej bioenergii oraz wychwytywaniu i składowaniu dwutlenku węgla.

źródło: ipcc.ch, bioenergy-news.com

fot. główne Unsplash

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.