Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Aukcje OZE w 2023 z małym zainteresowaniem wytwórców

Aukcje OZE w 2023 z małym zainteresowaniem wytwórców

Spośród siedmiu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przeprowadzonych w listopadzie tylko dwie zostały rozstrzygnięte. Zakontraktowano jedynie kilka procent zaoferowanej energii.

BANER MOBILEB1
Reklama

2023 rok z małym zainteresowaniem

Prezes URE podsumował wyniki tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Od 2016 roku łącznie zakontraktowano ponad 274 TWh energii elektrycznej o wartości niemal 67 mld zł dla ponad 4,7 tys. instalacji. Najwięcej zakontraktowanej mocy przydało na 2021 roku. W 2022 roku odnotowano gwałtowny spadek, który utrzymał się do tego roku.

infografika 2 1

W ramach tegorocznych aukcji do sprzedaży przeznaczono prawie 88 TWh zielonej energii o łącznej wartości ok. 40,8 mld zł. Ostatecznie jednak łącznie zakontraktowano niespełna 6 TWh (6,8%) energii elektrycznej o wartości niespełna 2 mld zł (4,8%).

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

W 2023 roku wszystkie aukcje były dedykowane instalacjom nowym. Spośród zwycięskich ofert (200) ponad 98% stanowią instalacje fotowoltaiczne (197), pozostałe to instalacje wiatrowe (3).

– Podsumowując tegoroczne aukcje OZE należy stwierdzić, że rok 2023 nie cieszył się dużym zainteresowaniem wytwórców. Zostało zakontraktowane jedynie 6,8 proc. energii przeznaczonej do sprzedaży, a wśród beneficjentów pozostali właściwie sami przedsiębiorcy inwestujący w instalacje fotowoltaiczne. Wyniki listopadowych aukcji potwierdzają, że długoterminowe umowy cPPA (corporate Power Purchase Agreement), zgodnie z przewidywaniami, stają się atrakcyjną alternatywą dla aukcyjnego systemu wsparcia ocenia Rafał Gawin, Prezes URE.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Aukcje dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy nie większej niż 1 MW

W tym roku największym zainteresowaniem cieszyła się aukcja przeznaczona dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy nie większej niż 1 MW. Przystąpiło do niej 80 wytwórców składając 163 oferty – wszystkie zostały złożone przez przedsiębiorców inwestujących w instalacje fotowoltaiczne. W ramach tego koszyka na zakup 11,25 TWh energii przeznaczono ponad 3,8 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano jednak niespełna 11% wolumenu energii (nieco ponad 1,2 TWh) w ramach 133 ofert zgłoszonych przez 56 wytwórców, o łącznej wartości ponad 413 mln zł (co stanowi niespełna 11 proc. łącznej wartości energii przeznaczonej do sprzedaży). W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ok. 123 MW.

Cena referencyjna dla projektów fotowoltaicznych w tym koszyku wynosiła 414 zł/MWh(do aukcji nie przystąpili wytwórcy energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych). Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła 284,95 zł/MWh. Natomiast maksymalna cena, po jakiej została sprzedana energia wyniosła 355 zł/MWh.

Aukcje dla projektów wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy większej niż 1 MW

W ostatniej przeprowadzonej w tym roku aukcji, przeznaczonej dla projektów w technologiach wiatrowej i fotowoltaicznej o mocy większej niż 1 MW, zwycięskie oferty objęły instalacje o łącznej mocy zainstalowanej 495,5 MW. Do aukcji przystąpiło 63 wytwórców, którzy złożyli łącznie 85 ofert. W ramach tego koszyka na zakup 21,75 TWh energii przeznaczono 6,225 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano nieco ponad 4,7 TWh energii elektrycznej (co stanowi 22% ilości energii przeznaczonej do sprzedaży) w ramach 67 ofert zgłoszonych przez 52 wytwórców o łącznej wartości ponad 1,5 mld zł (25% wartości energii przeznaczonej do sprzedaży).

W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieco ponad 471 MW oraz lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 24,5 MW.

Cena referencyjna w tym koszyku wynosiła 389 zł/MWh dla elektrowni słonecznych i 324 zł/MWh dla elektrowni wiatrowych. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła odpowiednio 119 zł/MWh w przypadku lądowych farm wiatrowych oraz 272,91 zł/MWh dla elektrowni fotowoltaicznych. Maksymalna cena, po jakiej została sprzedana energia wyniosła 310 zł/MWh dla lądowych farm wiatrowych oraz 349,69 zł/MWh dla elektrowni fotowoltaicznych.

W obu rozstrzygniętych aukcjach zadziałała reguła „wymuszenia konkurencji”, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy o OZE. Zgodnie z tą regułą aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 100% wartości lub ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80& ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami.

Niewystarczająca liczba ofert w aukcjach dedykowanych hydroelektrowniom, biogazowniom rolniczym oraz instalacjom wykorzystującym biomasę i biogaz inny niż rolniczy.

źródło: komunikat URE

materiał powstał przy współpracy partnera firmy Columbus Energy

fot. Canva/gopixa Getty Images

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.