Ministerstwo Energii: Polska Strategia Energetyczna może się jeszcze zmienić

Minister powołuje się na wyniki konsultacji społecznych: „Z rozmowy ze społecznościami lokalnymi wynika, że nie ma przyzwolenia (na wiatraki na lądzie). (…) Traktujemy ten trend jako coś trwałego”. Dlatego dofinansowania i wsparcie państwa powinno się skupić na sektorze off-shore. Instalacje na lądzie mają działać na zasadach rynkowych.

Tunezja wybrała uczestników najbliżej aukcji OZE. Pięć przetargów na fotowoltaikę o łącznej mocy 500 MW

Ministerstwo Energii, Kopalni i Energetyki Odnawialnej Tunezji podało listę 16 prekwalifikowanych deweloperów, którzy staną do przetargu na pięć projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 500 MW. Przetargi te dotyczyć mają instalacji o mocy od 50 MW do 200 MW. Władze udzielić chcą podmiotom koncesji na budowę i utrzymanie elektrowni. Prąd odbierany ma być na podstawie długoterminowych umów z ceną gwarantowaną.