Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Powstanie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego. Czy zapewni nam bezpieczeństwo?

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego

Powstanie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego. Czy zapewni nam bezpieczeństwo?

1 marca 2022 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa”. Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego wkracza do akcji. Jaka będzie jej rola?

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego

Rząd chce, aby koncerny energetyczne z udziałem Skarbu Państwa skupiły się na realizacji inwestycji nisko- i zeroemisyjnych. W tym celu, z grup kapitałowych spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa, wydzielone zostaną aktywa związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych. 

Właścicielem takich aktywów zostanie właśnie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Rozwiązanie ma przyczynić się do stopniowego zwiększenia dywersyfikacji źródeł energii w Polsce przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnej perspektywy dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

Polityka energetyczna Polski zakłada stopniowe odchodzenie od wytwarzania energii elektrycznej w wysokoemisyjnych jednostkach węglowych przy jednoczesnym rozwoju źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Rozwiązanie to w założeniu doprowadzi do osiągnięcia przez Polskę celów wynikających z przyjętych zobowiązań międzynarodowych związanych z ograniczaniem emisji CO2, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego.

Głównymi wytwórcami energii elektrycznej w Polsce są podmioty zależne od spółek z udziałem Skarbu Państwa:
– PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,
– ENEA S.A.,
– TAURON Polska Energia S.A.,
– ENERGA S.A., której aktualnym właścicielem jest PKN ORLEN S.A. 

Dysponują one ponad 30 GW mocy zainstalowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, co daje 62% łącznej mocy w systemie. Jednocześnie są to grupy energetyczne w największym stopniu obciążone tzw. śladem węglowym związanym z produkcją energii w jednostkach zasilanych tradycyjnym paliwem. 

Obecna struktura aktywów wytwórczych ogranicza potencjał inwestycyjny tych przedsiębiorstw, jeśli chodzi o źródła nisko- oraz zeroemisyjne i spowalnia tempo transformacji energetycznej kraju.

NABE ma przyczynić się do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego w Polsce przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnej dostępności mocy w systemie energetycznym naszego kraju. W jaki sposób?

Najważniejsze rozwiązania

Z grup kapitałowych spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa wydzielone zostaną aktywa związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych.

Koncepcja zakłada wyodrębnienie jedynie elektrowni węglowych przy jednoczesnym pozostawieniu w strukturze koncernów jednostek ciepłowniczych i kogeneracyjnych. Będą one stopniowo zastępowane jednostkami gazowymi dostosowanymi do zasilania w przyszłości paliwami zeroemisyjnymi, takimi jak biometan czy wodór, oraz innymi odnawialnymi źródłami ciepła.

Po wydzieleniu aktywów węglowych koncerny energetyczne mają skupić się na realizacji inwestycji nisko- i zeroemisyjnych. 

Właścicielem aktywów węglowych będzie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Będzie ona działać w formie spółki ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa.

Czy NABE zapewni nam bezpieczeństwo energetyczne?

Projekt jest z pewnością ukłonem w stronę energetyki węglowej w Polsce. Plan Ministerstwa Aktywów Państwowych zakłada, że spółki energetyczne kontrolowane przez państwo (PGE, ENEA, TAURON) sprzedadzą Skarbowi Państwa 70 bloków węglowych. Zadaniem NABE ma być zarządzanie tym skonsolidowanym kapitałem.

Los Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego zależeć będzie teraz w dużym stopniu od stanowiska Unii Europejskiej. Dlaczego? Emisja CO2, za którą odpowiedzialne jest działania bloków węglowych, jest w Unii Europejskiej objęta opłatą.

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, wraz z innymi przedstawicielami obozu rządowego, postulują ograniczenie opłat za emisję, tak aby obniżyć koszty eksploatowania elektrowni węglowych w czasie, gdy z powodu rosyjskiej inwazji zagrożone są dostawy paliw kopalnych ze wschodu. Jeśli się to jednak nie stanie, dalsze wykorzystanie bloków węglowych może być coraz droższe w utrzymaniu.

Chcesz wiedzieć więcej o krokach, które powinna podjąć Polska w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją międzynarodową? Zobacz artykuł:


źródło: gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.