1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Uchwała o polityce surowcowej państwa przyjęta przez Radę Ministrów

polityka surowcowa państwa

Uchwała o polityce surowcowej państwa przyjęta przez Radę Ministrów

Polityka surowcowa państwa to bardzo ważna część strategii na czas wojny Rosji z Ukrainą. 1 marca 2022 roku Rada Ministrów przyjęła w tej kwestii stosowną uchwałę. Co zawiera?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Polityka surowcowa państwa

Rosyjska inwazja na Ukrainę oznacza konieczność odcięcia się od kremlowskich zasobów. Jak zaznacza wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio, polityka surowcowa państwa ma wspomóc zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

Przyjęta przez Radę Ministrów uchwała to ważny dokument strategiczny, wskazujący najważniejsze surowce, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania krajowej gospodarki. Określa zapotrzebowanie dla gospodarki i wyznacza działania niezbędne do zabezpieczenia dostępu do źródeł energii.

Jakie są główne cele uchwały?

Twórcy dokumentu wskazują najważniejsze działania, które muszą zostać podjęte, takie jak m.in.:

– zapewnienie dostępu do surowców ze złóż kopalin,

– poszukiwanie, rozpoznawanie oraz dokumentowanie złóż kopalin,

– zapewnienie sprzyjających warunków prawnych dla obecnych i przyszłych inwestorów oraz rozwój i unowocześnienie branży geologiczno-górniczej,

– ochrona złóż kopalin,

– współpracę międzynarodowa dotycząca zabezpieczenią dostępu do surowców;

– pozyskiwanie surowców ze złóż antropogenicznych oraz wspieranie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym,

– zapewnienie spójności strategii realizowanych przez spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

Polityka surowcowa państwa ma przynieść następujące rezultaty:

– obniżenie ryzyka inwestycyjnego w działalności geologiczno-górniczej,

– rozwój szeroko rozumianej branży geologiczno-górniczej,

– wzrost bezpieczeństwa surowcowego, w tym energetycznego oraz korzyści gospodarcze i społeczne z tego płynące,

minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz maksymalizacja odzysku surowców ze źródeł wtórnych,

– zapewnienie dostępu do udokumentowanych złóż kopalin poprzez ich właściwą ochronę przed zabudową,

– zintegrowanie działań wszystkich podmiotów realizujących działania w obszarze zabezpieczenia dostępu do surowców.

Padają słowa o gospodarce o obiegu zamkniętym, ale czy pozostaje pytanie….

Czy surowce to dobra droga?

Chociaż minister klimatu i środowiska Anna Moskwa wskazuje, że aby wesprzeć własną i ukraińską sieć elektroenergetyczną na czas wojny, należy korzystać z węgla i zrezygnować z opłat za emisję, to są przecież też inne metody na niezależność energetyczną. 

Odnawialne źródła energii wraz z magazynami energii istotnie uniezależniają państwo od paliw kopalnianych, czego najlepszym przykładem są Niemcy. W odpowiedzi na rosyjską wojnę, nasz zachodni sąsiad chce zdecydowane przyspieszania wzrostu udziału OZE w swoim miksie energetycznym. Nasze długofalowe wysiłki powinny być skierowane właśnie w tę stronę. 

Polskie organizacje zjednoczyły się w apelu o zaprzestanie importu węgla, gazu i ropy z Rosji i zwiększenie inwestycji w odnawialne źródła energii. Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz arytykuł:


źródło: gov.pl/web/klimat

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.