Badanie dna Bałtyku pod budowę farm wiatrowych

Polska posiada doskonałe predyspozycje geograficzne do rozwoju energetyki wiatrowej. PGE Baltica otrzymała niedawno pięć ofert od spółek, które chciałyby przeprowadzić badania dna Bałtyku, aby wybudować nowe farmy wiatrowe.

Dzięki rozwojowi branży OZE i świetnym warunkom panującym nad Morzem Bałtyckim można poszerzyć pole działań w sektorze energetyki wiatrowej. W perspektywie jest zbudowanie dwóch dodatkowych morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW, oraz dodatkowej o mocy 1 GW. Przyszłe badania mają przysłużyć się budowie farm wiatrowych do 2050 roku.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Badanie możliwości dna morskiego Bałtyku to zadanie niełatwe. W praktyce tylko wąska grupa ekspertów i techników może wykonać te skomplikowane badania. Jak twierdzi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE, firmie zależy na przeprowadzeniu możliwie szybkich i skutecznych badań, aby móc wdrożyć szczegółowe plany budowy farm o nazwie PGE Baltica-2 oraz Baltica-3. 

– W sierpniu spotkaliśmy się z przedstawicielami dużej części firm inżynieryjnych realizujących ten specyficzny rodzaj badań. Podmioty, które zgłosiły się do udziału w przetargu to najlepsi specjaliści w swojej dziedzinie. 

Wśród zainteresowanych dostawców są dwie spółki z udziałem polskich przedsiębiorstw. Do tej pory badania dna morza w części Bałtyku należącego do Polski, przeprowadziły Equinor z Polenergią oraz Orlen, które przygotowały dotychczas projekty podobnych farm wiatrowych.

Przyszłość farm wiatrowych

Energetyka wiatrowa obok fotowoltaiki to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów źródeł energii odnawialnej na świecie. Dynamiczny rozwój w polskiej branży wiatrowej jest widoczny już od kilku lat. Transformacja energetyczna niesie za sobą zarówno korzyści finansowe, jak i klimatyczne. W dalszej perspektywie możemy być świadkiem globalnej przemiany w obszarze OZE.

Jak czytamy w raporcie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, w Polsce zwiększy się poziom energii elektrycznej wyprodukowanej dzięki elektrowniom wiatrowym. Pod koniec tego roku energia wiatrowa będzie stanowić 17% całej wyprodukowanej energii elektrycznej. Wraz z założeniami transformacji energetycznej potencjał ten wzrośnie do prawie 30% do roku 2050.

Źródło:

green-news.pl