Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń w Skawinie. Na przyrządach pomiarowych zabrakło skali

Bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń w Skawinie. Na przyrządach pomiarowych zabrakło skali

Zanieczyszczenia zostały zmierzone w stacji pomiarowej na terenie byłej huty aluminium w Skawinie. Stacja znajduje się tam od czerwca tego roku, a wyniki pomiarów są zatrważające. Wykazują one w godzinach wieczornych i porannych wartości poza skalą na urządzeniach pomiarowych. Władze miasta podjęły odpowiednie działania w tej sprawie.

BANER MOBILEB1
Reklama

Poziom stężeń zanieczyszczeń w Skawinie jest bardzo wysoki. Odnotowano bardzo wysoką zawartość lotnych związków organicznych (LZO), przekraczającą możliwości pomiarowe stacji, czyli 30 000 ppb. Stacje pomiarowe mierzą stężenie lotnych związków organicznych, a więc między innymi benzenu i innych substancji rakotwórczych. Większość lotnych związków organicznych ma szkodliwy wpływ na układ nerwowy.

Jak podaje Urząd Gminy w Skawinie, wysoki jest także poziom stężeń formaldehydu (HCHO). Według Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem należy on do pierwszej grupy wśród klasyfikacji czynników rakotwórczych. Oprócz tego podrażnia błony śluzowe oczu i nosa, a wśród dzieci źle wpływa na funkcjonowanie układu oddechowego. Burmistrz Skawiny zapowiada częstsze kontrole zakładów przemysłowych.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

 

Nie mam nic przeciwko zakładom, ale liczę na kontrole i sprawdzanie, czy nie emitują więcej substancji niż mają w pozwoleniach – mówi Norbert Rzepisko, burmistrz Skawiny.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

W związku z niepokojącymi wysokimi stężeniami na terenie byłej huty aluminium władze Skawiny zwróciły się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie o interwencje i przeprowadzenie badań kontrolnych.

Nasza stacja wskazuje problem, nie jest licencjonowana. Na podstawie jej odczytów możemy domagać się od instytucji szczegółowych pomiarów i takie robi WIOŚ, bo również umieścił w tej okolicy swoja stacje i przeprowadza badania – dodaje burmistrz Skawiny.

Dodatkowo zawarto umowę na kolejne trzy stacje pomiarowe. Będą umieszczone w innych strategicznych miejscach Skawiny.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.