Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Będą zmiany. Chodzi o Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Będą zmiany. Chodzi o Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

1 grudnia 2023 roku zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Od teraz wybór kandydatów będzie większy.

Reklama

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej – co warto wiedzieć

Wspomniany organ nie jest zbyt popularny w obiegu medialnym, choć dla sektora energetycznego w Polsce jest on jednym z kluczowych. Czym zajmuje się Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej?

Do kompetencji Pełnomocnika zalicza się m. in. powoływanie zespołów eksperckich lub doradczych, zlecanie przeprowadzenia badań i ekspertyz w zakresie wykonywanych przez niego zadań, a nawet przedstawianie Radzie Ministrów, do rozpatrzenia, projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, wynikających z zakresu jego działania. 

Dotychczas funkcję Pełnomocniczki pełniła obecna ministra Klimatu i Środowiska, Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, o której pisaliśmy w kontekście rządowego planu tworzenia specjalnych stref energetycznych. 

Co zmieni rozporządzenie?

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, zaproponowana zmiana umożliwi Prezesowi Rady Ministrów ustanowienie Pełnomocnikiem sekretarza albo podsekretarza stanu w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw energii. W tym przypadku będzie to Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dotychczas Premier mógł powołać na wskazane stanowisko jedynie sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zmiana ta ma pozwolić na zwiększenie koordynacji działań w sektorze energetycznym oraz zmniejszenie liczby procedur administracyjnych związanych np. z uzgadnianiem dokumentów rządowych dotyczących tego sektora. Rozporządzenie zostało ogłoszone 1 grudnia 2023 roku, tym samym zaczęło obowiązywać dnia kolejnego.

Polecamy też: Jakie zadania będzie realizował pełnomocnik do spraw OZE?


Źródła: gov.pl, canva.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.