Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Będzie nowa stacja pomiaru jakości powietrza. Powstanie w nadmorskim mieście

Będzie nowa stacja pomiaru jakości powietrza. Powstanie w nadmorskim mieście

Będzie nowa stacja pomiaru jakości powietrza. Powstanie w nadmorskim mieście

Referencyjne stacje pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska to najbardziej wiarygodne, rzetelne i łatwo dostępne źródło informacji o jakości powietrza w Polsce. Sieć monitoringu jest stale unowocześniana i rozwijana o kolejne stacje. GIOŚ właśnie podjął działania zmierzające do uruchomienia w prawobrzeżnej części Świnoujścia mobilnej stacji pomiarów jakości powietrza. Działania prowadzone są w porozumieniu z władzami miasta.

BANER MOBILEB1
Reklama

GIOŚ postawi nową stację pomiaru jakości powietrza. Gdzie powstanie?

Zgodnie z założeniami, badania jakości powietrza na nowej stacji będą przeprowadzone w ramach kampanii pomiarowej w 2025 roku. Miejsce posadowienia stacji zostanie uzgodnione z przedstawicielami Urzędu Miasta w Świnoujściu, po przeprowadzeniu szczegółowych analiz zagospodarowania terenu portowej części miasta.

Obecnie rozpoczęły się prace mające na celu wytypowanie miejsc, które spełniałyby kryteria lokalizacji stacji monitoringu jakości powietrza oraz zapewniały dostęp do wymaganej infrastruktury, tak, aby możliwe było uruchomienie pomiarów z początkiem przyszłego roku.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Zakres badawczy mobilnej stacji pomiarowej obejmie pomiary automatyczne tlenków azotu (NO, NOx, NO2), pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz pomiary manualne pyłu zawieszonego PM10 i zawartego w nim benzo(a)pirenu.

– Nowa stacja pomiarowa to odpowiedź także na oczekiwania mieszkańców Świnoujścia. Wychodzimy tym oczekiwaniom naprzeciw. Stacja będzie źródłem informacji o stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu dla mieszkańców, turystów, kuracjuszy i osób zarządzających działaniami na rzecz ochrony powietrza w mieście – podkreśla Barbara Toczko, zastępca dyrektora Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Najwyższa jakość pomiarów dla mieszkańców i turystów

Wyniki pomiarów automatycznych ze stacji będą prezentowane na portalu „Jakości Powietrza” Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (powietrze.gios.gov.pl) oraz w aplikacji mobilnej „Jakość powietrza w Polsce” i będą powszechnie dostępne dla obywateli. Należy zaznaczyć, że prezentowanym wynikom godzinnym będą towarzyszyły aktualne kategorie Indeksu Jakości Powietrza w odniesieniu do skutków zdrowotnych oraz narażenia wrażliwych grup społeczeństwa.

Ogólnopolska sieć liczy dziś 288 stacji. Pomiary wykonywane są metodami referencyjnymi lub przy użyciu metod równoważnych metodom referencyjnym. Co to oznacza? Referencyjne metody pomiaru zanieczyszczeń to takie, które w wyniku prowadzonych wieloletnich badań naukowych zostały wskazane jako najlepsze. Są określone normami i pozwalają uzyskać najdokładniejszy i najbardziej rzeczywisty wynik pomiaru.

Aby dane zostały uznane za wiarygodne, urządzenia pomiarowe wraz z aparaturą pomocniczą muszą na bieżąco podlegać wzorcowaniu, kalibracji, przeglądom, serwisowi. Finalnie dane muszą być poddane kilkustopniowej weryfikacji. Tak właśnie jest w przypadku pomiarów GIOŚ. Wykonywane przez Inspektorat badania są objęte systemem zapewnienia i kontroli jakości. Czuwa nad tym powołane w ramach GIOŚ Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. Jakości Powietrza Atmosferycznego.

– Czytaj także: Już za 100 dni kopciuchy w Małopolsce będą zakazane. Na jakim etapie jest wymiana pieców w gminach? [MAPA]

Źródło: informacja prasowa – GIOŚ

Fot. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, GIOŚ

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.