Beneficjenci programu LIFE 2019

Beneficjenci programu LIFE 2019

Komisja Europejska zatwierdziła sześć polskich projektów ubiegających się w minionym roku o dofinansowanie z programu LIFE. Wnioskodawcy otrzymają łączne wsparcie w wysokości 28 milionów euro. Pierwsze terminy zgłoszeń do tegorocznego naboru miną za 2 tygodnie, pozostałe wygasną na początku października.

Niezwykle istotne jest kontynuowanie działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu oraz poprawy stanu środowiska. Program LIFE wspiera innowacyjne rozwiązania, a przez to w szczególny sposób daje impuls dla rozwoju niskoemisyjnej gospodarki – podkreślał Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu. 

Oficjalna prezentacja oraz rekordowe wsparcie LIFE

Wnioskodawcy poznali decyzję Europejskiej Agencji ds. Małych i Średnich Przedsięwzięć Komisji Europejskiej – EASME (ang. European Agency for Small and Medium Enterprices) już w kwietniu. Jednak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej razem z resortem klimatu zwołały konferencję prasową w poniedziałek 29 czerwca. 

Jak czytamy w komunikacie NFOŚiGW, wysokość dofinansowania jest rekordowa – łączna suma budżetów wybranych w programie projektów wynosi ponad 46 milionów euro. Przyznane wsparcie pokryje ponad połowę tej kwoty, czyli blisko 28 mln euro.

Beneficjenci programu LIFE

Poniżej znajduje się lista wnioskodawców wraz z wygranymi projektami, które otrzymały wsparcie finansowe:

  • Województwo Małopolskie otrzyma prawie 10,9 mln euro na realizację projektu “Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. Całkowity budżet projektu obliczono na 18 088 350 euro.
  • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa zgłosił projekt “Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” o wartości 16 306 903 €. Komisja Europejska wesprze go, przeznaczając prawie 9,8 mln euro na jego realizację.
  • 5,36 mln otrzyma Kampinoski Park Narodowy na “Ochronę i renaturyzację mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” Kampinoskie bagna”. Budżet projektu wynosi 9, 784 mln €. 
  • Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w lokalnych jednostkach samorządowych woj. opolskiego” zgłosiło Województwo Opolskie. Komisja zdecydowała się na przyznanie prawie 1,63 mln euro, przy czym budżet całkowity projektu sięga 3,07 mln euro.
  • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w ramach programu LIFE złożyło wniosek o dofinansowanie projektu “Promocja i wdrażanie programu weryfikacji technologii środowiskowych Unii Europejskiej (ETV) dobrowolnego programu oceny technologii środowiskowych UE”. Jego budżet sięga 2,086 mln euro, zaś pomoc dla niego wyniesie 1, 039 mln €.
  • Ostatnim projektem, który otrzyma wsparcie jest “Ocena długoterminowego wpływu europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (UE ETS) na zeroemisyjną gospodarkę do 2050 r.”. Złożył je Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy i otrzyma on budżet rzędu 732 457 € na 1 339 240 euro.

Terminy naborów do programu LIFE, edycja 2020 

Nabory w ramach programu LIFE rozdzielono na dwie główne grupy podprogramów. W pierwszej, czyli działania na rzecz środowiska uwzględniono: “Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami” (do 14 lipca); “Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej” oraz “Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska” (w dla obu termin mija 16 lipca). 

Z kolei do podprogramów działań na rzecz klimatu zaliczono “Łagodzenie skutków zmian klimatu”; “Dostosowywanie się do skutków zmian klimatu” i “Zarządzanie i informacją w zakresie klimatu”, wnioski  można składać nawet jesienią – do 6 października. Ta sama data dotyczy specjalnych podprogramów zintegrowanych.

Źródło: nfosigw.gov.pl