Mieszkańcy Gdańska mogą stawiać własne ule

Podczas sesji Rady Miasta gdańskie władze przyjęły uchwałę, która zezwala mieszkańcom na zakładanie własnych, przydomowych pasiek. Ule mogą być ustawiane na działkach lub dachach.

Podobne uchwały obowiązują już w innych polskich miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Gdzie można postawić pasiekę?

 W Gdańsku pasieki i pojedyncze ule można ustawiać na terenach Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, a także na terenach prywatnych. Mogą to być zarówno przydomowe ogródki, działki oraz dachy budynków.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Podobnie jak w innych miastach, w Gdańsku również obowiązuje zasada 10 m odległości. Musi zostać ona zachowana zarówno w odniesieniu do granicy działki, jak i okien. Po uzyskaniu zgody sąsiadów będzie można zmniejszyć ten dystans. W takim wypadku niezbędne jest jednak ustawienie przegrody o wysokości 2 m wzdłuż granicy pasieki. Dodatkowo, cały jej teren musi zostać odgrodzony, w ramach zabezpieczenia przed osobami postronnymi.

Gdańsk dba o bioróżnorodność

Pszczoła miodna jako gatunek udomowiony, łatwo adaptuje się do warunków miejskich. Te pożyteczne owady przez naukowców z całego świata zostały okrzyknięte najważniejszymi istotami na ziemi. Nie bez powodu – zapylane przez nie rośliny stanowią ponad 1/3 naszej codziennej diety! Ponadto, wprowadzanie rodzin pszczelich w połączeniu z nasadzeniami łąk kwietnych – przede wszystkim w miastach – umożliwia rozwój zróżnicowanej gatunkowo roślinności.

Źródło: whitemad.pl