Bez zmian w ustawie odległościowej

Bez zmian w ustawie odległościowej

Minister energii Krzysztof Tchórzewski poinformował, że kierowany przez niego resort nie planuje zmian legislacyjnych związanych z nowelizacją przepisów dotyczących ustawy odległościowej.

Ustawa odległościowa 

Ustawa odległościowa została wprowadzona w 2016 r.i zakłada, że elektrownie wiatrowe o mocy powyżej 40 kW, nie mogą być zlokalizowane w obrębie zabudowań w odległości nie mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości instalacji (wysokość wiatraków jest liczona z wirnikiem i łopatami). Przepisy spowodowały wstrzymanie inwestycji w lądowe farmy wiatrowe w Polsce.

Na początku tego roku, wiceminister energii Tomasz Dąbrowski zasugerował planowaną zmianę w przepisach dotyczących ustawy odległościowej informując, że odstępstwa mogą obowiązywać “przynajmniej w tych gminach, gdzie jest zgoda społeczna”.

Odpowiedź ministra Tchórzewskiego

„Pragnę poinformować, iż minister energii aktualnie nie prowadzi prac legislacyjnych skutkiem których nastąpiłaby zmiana podstawowych konstrukcji prawnych wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 654) tj. nie prowadzi się prac mających na celu zmianę podstawowego kryterium odległościowego, tj. tzw. zasady 10h” – poinformował minister Krzysztof Tchórzewski. Resort energii zwrócił się do ministerstwa inwestycji i rozwoju z wnioskiem o przedstawienie stanowiska w sprawie ewentualnego zmniejszenia odległości wiatraków od zabudowy mieszkalnej. W odpowiedzi czytamy, że  „przed próbą zmiany przepisów dotyczących odległości zabudowy mieszkalnej wokół elektrowni wiatrowych niezbędne jest przeprowadzenie stosownych badań, czy przyjęta w ustawie reguła ustalania minimalnej odległości zabudowy mieszkalnej wokół elektrowni wiatrowych wymaga redefinicji”.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.