Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Białoruskie głuszce zasilą polską populację ptaków

Białoruskie głuszce zasilą polską populację ptaków

Głuszec to gatunek, który w Polsce jest zagrożony wyginięciem. Dlatego w ramach jego ochrony postanowiono sprowadzić czternaście ptaków z Białorusi, które zasilą stado w Puszczy Augustowskiej.

B1
Reklama

Skrzydlaty transport

Nadleśnictwo Głęboki Bród zrealizowało ostatnio bardzo nietypowy projekt. Z Puszczy Nalibockiej na Białorusi, gdzie znajduje się Republikański Rezerwat Krajobrazowy „Nalibotsky”, a w nim hodowla głuszców zostały przywiezione te piękne, chronione ptaki. Siedem par trafiło za polską granicę, aby wzmocnić moc rozrodczą polskiego stada i wzbogacić pulę genową. Przywiezione osobniki znajdują się w tej chwili na 30-dniowej kwarantannie, którą nadzoruje Powiatowy Inspektor Weterynarii. Jednocześnie inspektorat podkreśla, że transport odbył się prawidłowo, z zachowaniem wszelkich reżimów weterynaryjnych.

fot. Dorota Lawreszuk Lasy Panstwowe
fot. Dorota Ławreszuk Lasy Państwowe

Co się stanie z ptakami?

Po okresie izolacji siedem kur i siedem kogutów  zasili stado zarodowe w Ośrodku Hodowli Zachowawczej Głuszców. Prowadzi je właśnie Nadleśnictwo Głęboki Bród z Białegostoku. Zaplanowano reprodukcję gatunku, z której to dalsze osobniki zasilą inne hodowle w kraju jak i za granicą. Potomstwo zostanie wypuszczone na wolność w Puszczy Augustowskiej. To nie pierwsze działanie, jakie podejmuje Głęboki Bród dla ochrony głuszca nizinnego (Tetrao urogalllus major). Już od 2013 wraz z dwoma innymi ośrodkami hodowlanymi Lasów Państwowych prowadzi intensywny program ochrony głuszca, realizując kilka projektów. Całą akcję finansuje Fundusz Leśny. Potomstwo spodziewane jest już w przyszłym roku.

Reklama

Na ratunek głuszcom

Głuszec, jako największy kurak leśny w całej Europie, w Polsce znajduje się na krawędzi wyginięcia. Głównymi przyczynami tego stanu rzeczy były częste polowania oraz zmniejszanie się ich naturalnego siedliska. Głuszce preferują rozległe, stare bory, a jako ptaki osiadłe przywiązują się do jednego miejsca. Zmniejszanie się terenów leśnych stanowi dla nich duże zagrożenie.

Liczbę tych ptaków w naszym kraju szacuje się na 600 osobników, w Puszczy Augustowskiej jest ich ok. 50. Hodowla, a później wypuszczanie osobników do naturalnego środowiska to najskuteczniejsza metoda próby ich restauracji.

Źródło: lasy.gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.