Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Boom na fotowoltaikę. Moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce przekroczyła 4GW

Boom na fotowoltaikę. Moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce przekroczyła 4GW

Zużycie energii sukcesywnie rośnie. 18 stycznia padł w Polsce nowy rekord zapotrzebowania na moc w rodzimym systemie energetycznym: ponad 27 tys. MW. Dla porównania w styczniu ubiegłego roku wartość ta wyniosła 25 tys. MW. Jednocześnie coraz wyższe są rachunki za prąd, na co wpływ mają m.in. podwyżki cen energii i nowe opłaty. Jednym ze sposobów na uniezależnienie się od sprzedawców prądu i zmieniających się cen energii elektrycznej jest inwestycja w fotowoltaikę. W Polsce powstaje coraz więcej instalacji fotowoltaicznych i wszystko wskazuje na to, że ten pozytywny trend się utrzyma.

BANER MOBILEB1
Reklama

Jak rozwija się rynek instalacji fotowoltaicznych w Polsce?

Produkcja prądu z instalacji bazujących na odnawialnych źródłach energii wzrosła trzykrotnie w porównaniu do ubiegłego roku – informuje Urząd Regulacji Energetyki. Odnawialne źródła to już prawie 14% krajowej energii! Co więcej, w 2020 roku prosumenci oddali do sieci energetycznej rekordowo dużo prądu wytworzonego w mikroinstalacjach, bo aż 1,15 TWh. W 98,5% to zasługa systemów fotowoltaicznych.

Łączna moc zamontowanej w Polsce fotowoltaiki to już 4,1 GWp. W porównaniu do stycznia 2020 roku odnotowaliśmy 2,5-krotny wzrost. Aż 2/3 z nich to wspomniane mikroinstalacje o mocy mniejszej niż 50 kWp, montowane na potrzeby niewielkich firm oraz gospodarstw domowych.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Analitycy rynku zapewniają, że tendencja wzrostowa się utrzyma. Wynika to m.in. z polityki energetycznej Unii Europejskiej. Aby zrealizować unijny plan, do 2030 roku Polska musi produkować prąd ze źródeł odnawialnych przynajmniej w 32%. W 2040 roku zeroemisyjne zielone systemy mają wytwarzać już połowę energii elektrycznej w naszym kraju. Oczywiście wiąże się to z konkretnym wsparciem finansowym: 50 mld euro z funduszy unijnych do rozdysponowania do 2027 roku.

Czy opłaca się inwestować w fotowoltaikę?

Zainteresowanie Polaków fotowoltaiką w ostatnich latach na pewno pobudziły rządowe programy wsparcia, jak „Mój Prąd” czy „Czyste Powietrze”, które oferowały do 5 tys. zł dofinansowania na zakup i montaż instalacji. Program „Czyste Powietrze” zaplanowany jest do 2029 roku, natomiast „Mój Prąd” ma powrócić w tym roku w nieco zmienionej formule. Według deklaracji przedstawicieli Ministerstwa Klimatu ma on zostać rozszerzony o instrumenty wspierające nie tylko inwestycję w fotowoltaikę, ale również przydomowe ładowarki do samochodów elektrycznych, pompy ciepła czy magazyny energii. Obydwa z przedstawionych rozwiązań sprawiają, że znacząco skraca się czas zwrotu naszej inwestycji.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Poza wspomnianymi dofinansowaniami  inwestorzy zwracają również uwagę na możliwość uniezależnienia się od podwyżek cen prądu na rynku. Poprawnie dobrana i zamontowana instalacji pokrywa aż do 76% rocznego zapotrzebowania przeciętnego gospodarstwa domowego na energię. Oznacza to, że jedynie 24% prądu w ciągu roku pobieramy z sieci elektroenergetycznej. Warto również pamiętać o obowiązującym systemie opustów dla prosumentów. Dzięki niemu nadwyżki wyprodukowanej energii możemy oddać do sieci, a następnie odebrać je w momencie, kiedy nasza elektrownia nie produkuje wystarczająco prądu, aby pokryć nasze zapotrzebowanie. W ten sposób wyprodukowany przez nas prąd nie przepada, a my możemy skorzystać z niego np. zimą, kiedy instalacja produkuje mniej energii niż ma to miejsce latem.

fotowoltaika popularnosc

Dzięki zaprojektowaniu systemu tak, aby pokrywał nasze średnie roczne zapotrzebowanie na prąd, zyskujemy w zasadzie pełną niezależność od zewnętrznych sprzedawców energii. Aby zwiększyć uzysk z fotowoltaiki, warto projektowanie i montaż instalacji powierzyć sprawdzonej firmie, jak np. innogy Polska 

Boom na fotowoltaikę na pewno sprawi, że w Polsce będzie pojawiało się coraz więcej tego typu inwestycji. To ogromna szansa na dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii w kraju. Między innymi właśnie po to, aby umożliwić obsługę wielu nowych instalacji podłączonych do sieci, planowane jest wprowadzenie zmian na rynku energetycznym. Oznacza to nie tylko modernizację i rozbudowę sieci, ale i stworzenie magazynów energii, które umożliwią przechowywanie nadwyżek. Naddatek energii będzie wykorzystywany w momencie większego zapotrzebowania na prąd w kraju.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.