Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Carbon Footprint Summit 2021 – druga edycja już w piątek!

Carbon Footprint Summit 2021 – druga edycja już w piątek!

Już w najbliższy piątek i sobotę, 8 -9 października spotkamy się podczas Carbon Footprint Summit.  To już druga edycja szczytu klimatycznego odbywającego się w sercu Krakowa! W ciągu dwóch dni wystąpi wielu ekspertów, aktywistów, wynalazców i przedstawicieli odpowiedzialnego biznesu, którzy podzielą się swoim doświadczeniem i zainspirują uczestników do działania na rzecz klimatu.

BANER MOBILEB1
Reklama

#IDEA

Na Carbon Footprint Summit 2021 będzie można wysłuchać ekspertów, którzy wystąpią w trzech różnych sekcjach. Jedną z nich jest blok tematyczny #IDEA. W ramach tego bloku o zmianach klimatu z różnych punktów widzenia opowiedzą:

 • Dawid Zieliński – założyciel i Prezes Zarządu Columbus Energy, lidera rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Na co dzień przedsiębiorca, wizjoner oraz osoba aktywnie działająca na rzecz ekologii, energetyki rozproszonej i zrównoważonego rozwoju.
 • Martyna Zastawna – pionierka i propagatorka idei zero waste. W 2015 roku założyła firmę odnawiającą obuwie WoshWosh, a od roku współtworzy agencję marketingu odpowiedzialnego społecznie SzeptSzum. To mentorka skupiająca się na zagadnieniu zrównoważonego rozwoju.
 • Juan Pablo Solis – ekonomista posiadający wykształcenie w zakresie polityki gospodarczej oraz ekonomii ekologicznej. Swoje studia połączył z kursami z zakresu praw człowieka, nierówności płci, łańcuchów wartości, zielonego biznesu, odbudowy krajobrazu, mikrofinansowania i celów zrównoważonego rozwoju. 
 • Gingger Shankar – producentka filmowa, muzyczka, kompozytorka i jedyna kobieta na świecie grająca na podwójnych skrzypcach. Jest autorką multimedialnego projektu na temat zmian klimatu, “Himalaya Song”, a obecnie pracuje nad dwiema kolejnymi produkcjami m.in. o kobietach walczących o środowisko. Gingger Shankar promuje edukację i wzmacniania pozycji dziewcząt, współpracując z takimi osobowościami jak Michelle Obama, Ava Duvernay czy Stacey Abrams. 

#TECH

To strefa tematyczna na CFS, podczas której każdy pozna najnowsze technologie, służące zmniejszaniu śladu węglowego w procesach produkcyjnych dóbr i usług oraz procesach back office-owych. Podczas seksji #TECH wystąpią:

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama
 • Dr Olga Malinkiewicz – wynalazczyni, naukowczyni, współzałożycielka i Dyrektorka Techniczna w Saule Technologies. W ramach doktoratu opracowała metodę niskotemperaturowego nadrukowywania perowskitu na elastyczne folie. W maju 2021 roku Saule otworzyło pierwszą fabrykę ogniw perowskitowych na świecie.
 • Bart Cywiński – Business Developer, Product Manager, od 11 lat związany z branżą technologiczną, gdzie tworzył, doradzał i prowadził projekty związane zarówno z software jak i hardware. Obecnie prowadzi projekt Prąd Jak Powietrze w Columbus Energy.
 • Claudio Geyken – przedsiębiorca, specjalizujący się w energetyce odnawialnej, której celem jest rozwój środowiskowej i społecznej odpowiedzialności oraz kreowanie zrównoważonej gospodarki. Dyrektor CommUnity by EIT InnoEnergy – organizacji zrzeszającej liderów, innowatorów, przedsiębiorców i studentów zaangażowanych w transformację energetyczną.
 • Dr Karol Sikora – Prezes Neosinga, Kambodżańskiej grupy spółek z branży deweloperskiej i budowlanej. Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej na Uniwersytecie Wollongong w Dubaju. Autor ponad 50 artykułów naukowych z zakresu zrównoważonych materiałów budowlanych. 

#FACTS

#FACTS to jedna z trzech stref tematycznych Carbon Footprint Summit. Prelegenci tego bloku skupią się na zmianach klimatu nie tylko z punktu widzenia nauk ścisłych. Dyskusja o kryzysie klimatyczno-ekologicznym toczy się bowiem na wielu płaszczyznach, ponieważ dołącza do niej coraz więcej perspektyw i dziedzin. W ramach bloku wypowiedzą się:

 • Prof. Joanna Kulczycka – profesor w zakresie nauk ekonomicznych ze specjalizacją w zarządzaniu środowiskiem. Wykłada na temat ekoinnowacji w przemyśle i gospodarce o obiegu zamkniętym na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prezydent Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingowej. 
 • Dr Jakub Małecki – glacjolog, badacz i popularyzator wiedzy o lodowcach. Autor jedynego polskiego bloga poświęconego lodowcom i lądolodom – glacjoblogia.wordpress.com https://glacjoblogia.wordpress.com/. W swojej pracy naukowej skupia się przede wszystkim na reakcji lodowców na zmiany klimatu.
 • Dr hab. Paweł Frelik – profesor uczelni w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, gdzie prowadzi również Pracownię Tekstów i Mediów Spekulatywnych. Naukowo zajmuje się science fiction i współczesną kulturą audiowizualną. W 2017 był pierwszym nieanglojęzycznym laureatem amerykańskiej nagrody Thomas D. Clareson Award za działalność na rzecz badań nad science fiction.
 • Prof. Tim Flannery – znany działacz na rzecz środowiska, związany z różnymi ośrodkami akademickimi, m.in. Uniwersytetem w Adelajdzie, Muzeum Australijskim, Uniwersytetem Harvarda i Uniwerystetem w Melbourne. Teriolog i paleontolog, który odkrył ponad 30 nowych gatunków ssaków. Przewodniczący Climate Council, największej, odnoszącej olbrzymie sukcesy organizacji prośrodowiskowej i proklimatycznej w Australii.

Bilety na międzynarodową konferencję dostępne na:

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

?https://carbonfootprintsummit.com/wybierz-bilet/

Możesz również zarejestrować się na otwartą i darmową część wydarzenia:

?carbonfootprintsummit.com/rejestracja

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.