Cegły z ludzkich odchodów jako alternatywny materiał budowlany dla zrównoważonej gospodarki

Co zrobić z pozostałościami po procesie oczyszczania ścieków? Po odsączeniu wody, oczyszczeniu i wysuszeniu osadów pozostaje całkiem dużo materiału. Częściowo wykorzystywany jest on jako nawóz, ale jego znaczna część wywożona jest na wysypiska lub składowana na miejscu.

To spora strata, szczególnie, że jak odkryli inżynierowie z uniwersytetu RMIT w Australii, można pozostałości te wykorzystać do produkcji cegieł. Przetwarzanie stałych pozostałości po procesie oczyszczania ścieków „jest praktyczną i zrównoważoną metodą recyklingu odpadów biologicznych”, pisze zespół naukowców w swoim nowym artykule.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Wykorzystanie zaledwie 15% stałych bioodpadów z oczyszczalni ścieków zredukowałoby niemalże do zera ślad węglowy przemysłu ceglarskiego, spełniając jednocześnie wszystkie wymagania środowiskowe i inżynieryjne, jakie stawiać można cegłom.

Klasyczne cegły produkuje się z mieszanki gliny i cementu. Jak wskazują badacze, takich cegieł na świecie powstaje 1,5 tryliona sztuk rocznie, co wymaga wykorzystania 3,13 miliarda metrów sześciennych gliny. Taka ilość wydobytego materiały odpowiada dziurze o powierzchni 1000 boisk piłkarskich i głębokości 440 metrów.

Zastąpienie chociażby części tych surowców materiałami łatwiej dostępnymi i związanymi z mniejszą presją ekologiczną jest bardzo korzystne dla środowiska naturalnego. Dlatego też australijscy badacze postanowili sprawdzić, ile materiału w cegle da się zastąpić osadami z oczyszczalni ścieków, aby nie stracić ich własności mechanicznych.

Po przeprowadzeniu wszystkich testów, okazało się, że mieszanka wykorzystująca pozostałości po ściekach sprawdza się w tej nowej roli bardzo dobrze. Przy wykorzystaniu od 10% do 25% osadu w mieszance do produkcji cegieł udało się wyprodukować materiał budowlany spełniający wszystkie wymagane normy. Dodatkowo odkryto, że cegły w ten sposób wyprodukowane są bardziej porowate, czyli są lepszym izolatorem termicznym. Dzięki wykorzystaniu ich do budowy domów, będą one bardziej energooszczędne.

Wykorzystanie stałych odpadów do produkcji cegieł może być rozwiązaniem jednego z wielkich wyzwań ekologicznych – mówi inżynier z RMIT, Abbas Mohajerani. – To praktyczne i zrównoważone podejście, szczególnie że odpady te obecnie nie są wykorzystywane, a jedynie składowane na całym świecie.

źródło: sciencealert.com, RMIT University, Mohajeraniet al/Buildings