“Choroba wiatrakowa”

Ludzie, którzy skarżą się, że „wiatraki sprawiają, że chorują” często w ogóle nie bywają u lekarza…

Australijska Narodowa Komisja Energii Wiatrowej ustaliła, że osoby, które nie chodzą do lekarzy, często mylnie przypisują swoje objawy do chorób powodowanych rzekomo przez wiatraki. Takie zdanie wyczytać można w raporcie, jaki 31 marca opublikował komisarz Andrew Dyer dla australijskiego parlamentu. Zebrał on 90 skarg związanych z wpływem wiatraków na zdrowie, jakie wpłynęły do komisji w okresie od listopada 2015 do grudnia 2016.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Skargi te dotyczą problemów takich jak bóle głowy, uszu, problemy ze snem, tachykardia, podwyższone ciśnienie krwi, niestrawności czy ogólne zmęczenie. O wszystkie te problemy ludzie oskarżali dźwięki słyszalne i infradźwięki dochodzące z turbin. Ponieważ skargi te nie były same w sobie żadnym dowodem (tj. jedynie dowodem anegdotycznym) to komisja zwróciła uwagę, że może nie wiatraki są przyczyną problemów ze zdrowiem, a po prostu zaniedbania w kontaktach z lekarzem.

Z drugiej strony autorzy raportu przyznają, że obecność farmy, lub nawet fakt, że dany teren został pod jej budowę przeznaczony, może powodować stres u mieszkańców okolic. Efekty te są długotrwałe, szczególnie jeśli budowa się dopiero rozpoczyna.

„Debata o tym, czy farmy wiatrowe powodują problemy ze zdrowiem czy nie ciągle trwa” – czytamy w raporcie. Autorzy opracowania rekomendują, aby przeznaczyć stanowe i federalne środki na ocenę stanu zdrowia mieszkańców. Dodatkowo, komisja wskazuje na dwa badania przeprowadzone przez Krajową Radę Zdrowia i Medycyny, które opublikowane były w minionym roku.

Jeśli chodzi o nadesłane zgłoszenia, to z 90 złożonych, 46 dotyczyło dziesięciu działających farm, w większości w stanie Victoria. Kolejne 42 dotyczyły farm dopiero proponowanych, głównie w Nowej Południowej Walii. Finalnie, dwa zgłoszenia nie specyfikowały jakich farm dotyczą.

Komisja, której przewodzi Dryer stworzona została przez premiera Tonego Abbota. Jej budżet wynosi 205 tysięcy dolarów rocznie. Komisja ta pełni w Australii rolę bezstronnego mediatora pomiędzy akcjonariuszami i operatorami farm wiatrowych, a mieszkańcami okolic, gdzie są one wybudowane. Rolą Dryera i jego komisji jest bezstronne i oparte na faktach rozstrzyganie problemów pomiędzy obiema stronami.