Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Co motywuje firmy do dbania o środowisko?

Co motywuje firmy do dbania o środowisko?

Szczere chęci, odgórne wymogi czy tworzenie lepszego wizerunku? Co stoi za motywacją bycia eko przez firmy? Agencja Badań Rynku i Opinii SW Research wzbogaciła swój cykliczny projekt EKOBAROMETR o pytania dotyczące perspektywy pracowników na motywacje i działania firm w Polsce na rzecz ekologii. Poznajmy wyniki.

BANER MOBILEB1
Reklama

Ekologia wśród firm w Polsce

Większość pracujących Polaków ocenia, że firma, w której pracują, podejmuje działania na rzecz ekologii – pojedyncze (64%) lub wiele (13%). W badaniu wzięli udział pracownicy z różnych firm, od mikroprzedsiębiorstw (zatrudniający poniżej 5 osób) po duże korporacje (powyżej 250 osób). Odsetek firm, które podejmują wiele działań jest najwyższy dla mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 5 osób (16%). Na pojedyncze działania wskazało aż 69% pracowników firm zatrudniających 10-49 osób. 23% wszystkich badanych deklaruje, że ich firma nie podejmuje żadnych działań w celu dbania o środowisko. Odsetek ten jest najwyższy dla przedsiębiorstw zatrudniających 5-9 osób.

IP PP 1

Jaka jest motywacja?

W oczach pracowników najczęstszymi motywacjami firm do bycia eko jest oszczędność – np. niższe koszty eksploatacji czy opłaty związane z segregacją odpadów (49%) oraz wymogi prawne – konieczność stosowania się do przepisów (47%). 32% badanych wskazało jednak na budowanie ekologicznego wizerunku firmy, a 31% na odpowiedź na aktualne trendy.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

27% pracowników deklaruje jednak, że za ekopostawą firmy stoi czysta chęć bycia eko, ponieważ jest to zgodne z misją i wartościami przedsiębiorstwa. Odsetek ten jest najwyższy wśród mniejszych przedsiębiorstw: 31% – firmy zatrudniające poniżej 5 osób, 38% – firmy zatrudniające 5-9 osób.

Ekologia dotyczy nas wszystkich, nie tylko pojedynczych jednostek, ale także całych przedsiębiorstw. Rosnąca świadomość społeczna dotycząca potrzeby ochrony środowiska wpływa nie tylko na ludzi, ale także na firmy. Niektórzy są zdania, że proekologiczne działania pojedynczych osób zebrane jako całość mogą pomóc uniknąć katastrofy klimatycznej. Inni natomiast uważają, że konieczne jest nałożenie wymogów na przedsiębiorstwa do bycia eko, ponieważ to firmy generują największe straty dla środowiska – komentuje Piotr Zimolzak, Wiceprezes Zarządu SW Research.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama
IP PP 2

Ekologia od kuchni

59% badanych deklaruje, że ich firma umieściła pojemniki do segregacji śmieci, a połowa, że w ich miejscu pracy korzysta się z energooszczędnych żarówek. Wśród innych ekozachowań znalazły się: umieszczenie roślin na terenie biura (36%), przejście na dokumenty elektroniczne w celu ograniczenia zużycia papieru (34%), zamontowanie filtrów do wody (24%) oraz suszarek do rąk lub automatów z dezynfekowanymi ręcznikami (24%).

 – Wydawać by się mogło, że w obecnych czasach boomu na ekologię firmy będą podejmować więcej działań na rzecz ochrony środowiska. Wiele z ekologicznych inicjatyw w firmach wpływa pozytywnie nie tylko na środowisko, ale także na budżet przedsiębiorstwa. Mimo tego, że najczęstszymi inicjatywami są segregacja śmieci i korzystanie z energooszczędnych żarówek, to odsetki te dotyczą zaledwie połowy polskich przedsiębiorstw dodaje Zimolzak.

IP PP 3

Źródło: swresearch.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.