Mniej CO2 w Europie dzięki OZE

Jak podaje raport KE, Joint Research Center, w latach 2009-2012 spadek emisji gazów cieplarnianych w krajach Unii Europejskiej wynosił średnio 8,8 proc. rocznie. Zgodnie z pierwszymi wynikami około 2014 roku został przekroczony roczny średni poziom 9,4 proc.

Według raportu JRC Komisji Europejskiej, energia pozyskiwana z OZE jest odpowiedzialna za 64 proc. spadku emisji gazów cieplarnianych w 2012 roku. Duża część tego spadku (2/3) wystąpiła w krajach “starej” Europy: Hiszpanii, Szwecji, Niemczech i Włoszech. Większość z 64 spadku emisji przypadło na energetykę wiatrowa i słoneczną oraz klimatyzację i nagrzewanie z OZE (31 proc.) oraz transport zasilany energią odnawialną (5 proc.). Łączna emisja gazów cieplarnianych na terenie państw Unii Europejskiej w 2012 r. sięgnęła ekwiwalentu 4546 mln ton CO2. To właśnie energetyka OZE przyczyniła się do redukcji 716 mln ton dwutlenku węgla.

Zgodnie z przewidywaniami raportu JRC, możliwe będzie osiągniecie w 2020 roku celu unijnego jakim jest pokrycie 20 proc. zapotrzebowania na energię w każdym z krajów członkowskich UE przy pomocy energetyki opartej na OZE. W październiku 2014 premierzy państw Unii Europejskiej zgodzili się na redukcję emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. w stosunku do poziomu z 1990 roku i zwiększenie do 27 proc. udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym oraz wydajności energetycznej o 27 proc. w roku 2030.

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

Chiny wracają do węgla!

Trzy lata temu Chiny wstrzymały projekty budowy około 100 nowych elektrowni węglowych. Obecnie państwo wznawia zawieszone wówczas koncepcje. Jeśli tak się stanie, według prognoz naukowców, moc chińskich elektrowni węglowych będzie odpowiadać całej mocy wytwórczej Unii Europejskiej.