Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Mniej CO2 w Europie dzięki OZE

Mniej CO2 w Europie dzięki OZE

Jak podaje raport KE, Joint Research Center, w latach 2009-2012 spadek emisji gazów cieplarnianych w krajach Unii Europejskiej wynosił średnio 8,8 proc. rocznie. Zgodnie z pierwszymi wynikami około 2014 roku został przekroczony roczny średni poziom 9,4 proc.

B1
Reklama

Według raportu JRC Komisji Europejskiej, energia pozyskiwana z OZE jest odpowiedzialna za 64 proc. spadku emisji gazów cieplarnianych w 2012 roku. Duża część tego spadku (2/3) wystąpiła w krajach „starej” Europy: Hiszpanii, Szwecji, Niemczech i Włoszech. Większość z 64 spadku emisji przypadło na energetykę wiatrowa i słoneczną oraz klimatyzację i nagrzewanie z OZE (31 proc.) oraz transport zasilany energią odnawialną (5 proc.). Łączna emisja gazów cieplarnianych na terenie państw Unii Europejskiej w 2012 r. sięgnęła ekwiwalentu 4546 mln ton CO2. To właśnie energetyka OZE przyczyniła się do redukcji 716 mln ton dwutlenku węgla.

Zgodnie z przewidywaniami raportu JRC, możliwe będzie osiągniecie w 2020 roku celu unijnego jakim jest pokrycie 20 proc. zapotrzebowania na energię w każdym z krajów członkowskich UE przy pomocy energetyki opartej na OZE. W październiku 2014 premierzy państw Unii Europejskiej zgodzili się na redukcję emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. w stosunku do poziomu z 1990 roku i zwiększenie do 27 proc. udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym oraz wydajności energetycznej o 27 proc. w roku 2030.

Reklama

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.