Columbus Energy kupił 11 spółek z projektami farm fotowoltaicznych o mocy 21,7 MW

Columbus Energy, wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, przejmuje projekty fotowoltaiczne o mocy ok. 21,7 MW. To pierwszy etap większej transakcji, która po sfinalizowaniu ma skutkować budową portfela farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 186 MW. 

Columbus Energy S.A. kilka tygodni temu poinformował o złożeniu wiążącej oferty na zakup 100% udziałów w spółkach celowych, które realizują 87 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 186 MW, w tym projektów o mocy 48,3 MW, 32,3 MW i 30 MW. Moc pozostałych nie przekraczałaby 1 MW. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Jest to pierwszy etap transakcji zakupu ponad 186 MW farm, którą aktualnie realizujemy. Wszystkie farmy zamierzamy wybudować i pozostawić w majątku Columbus Energy jako długoterminowe aktywatwierdzi Janusz Sterna, Wiceprezes Columbus Energy S.A.

Pierwszy etap transakcji właśnie się zakończył. Spółka zależna Columbus JV1 przejęła 100% udziałów w 11 spółkach: SPower Tomaszówka, SPower Zambrów I, SPower Giżycko, SPower WDW, SPower JSK 3, SPower KKM, SPower Ujazd, SPower HNB, SPower Węgliska, SPower Rusowo oraz Bioenergia Podlasie.

Przejęte spółki realizują projekty farm solarnych o łącznej mocy ok. 21,7 MW, których szacunkowa wartość po wybudowaniu wyniesie 86,8 mln zł. Columbus posiada możliwość dodatkowego uzyskania 2 MW. W tym przypadku wartość projektów wzrośnie do 94,8 mln zł.