Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Columbus Energy partnerem Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego

Columbus Energy partnerem Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego

W czwartek 25 listopada 2021 roku Columbus Energy został partnerem Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego. Celem utworzenia klastra jest zastąpienie użytkowania paliw kopalnych przez lokalne firmy zielonym wodorem, wytwarzanym z zeroemisyjnych źródeł energii, m.in. fotowoltaiki.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Columbus Energy partnerem Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego

Columbus Energy, największy polski dostawca usług z zakresu nowoczesnej energetyki, rozszerza zakres swoich działań o udział w ambitnym projekcie związanym z zielonym wodorem. W czwartek 25 listopada firma została partnerem Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich, zainicjowanego przez Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych (ŚKSM).

Członkowie klastra, wśród których znajdują się przedsiębiorcy wyspecjalizowani w różnych obszarach energetyki lub inżynierii, instytucje naukowe, a także władze wojewódzkie i samorządowe, dążą do stworzenia do 2030 roku zeroemisyjnych źródeł energii, zdolnych do produkcji 4 TWh energii rocznie oraz wykorzystywania elektrolizerów o mocy 250 MW do produkcji wodoru, co ma się przełożyć na produkcję 50 tys. ton czystego wodoru.

Świętokrzyski Klaster Wodorowy

Zielone paliwo będzie wykorzystywane do napędu ciężarówek i urządzeń technologicznych w ŚKSM, transportu ciężkiego na terenie województwa świętokrzyskiego, a także transportu publicznego w miastach regionu. Dzięki temu emisja CO2 zostanie zredukowana o ok. 40 tys. ton rocznie. To jedna z pierwszych tego typu inicjatyw w Polsce.

– Projekt jest śmiały i będzie wymagający pod względem technologicznym, organizacyjnym oraz ekonomicznym. Aby taka idea mogła się urzeczywistnić, grupa podmiotów podjęła wspólny wysiłek sprostania potrzebom ŚKSM, gmin i firm z województwa świętokrzyskiego. Columbus, jako firma usługowo-technologiczna z obszaru nowoczesnej energetyki, chce przyczynić się do realizacji tak ambitnego  projektu, wykorzystując swoje doświadczenie na polu inwestycji OZE, szeroko pojętego magazynowania energii oraz wdrażania i świadczenia specjalistycznych usług okołoenergetycznych – wyjaśnia Damian Różycki, Dyrektor ds. Rozwoju Columbus Energy S.A.

Uroczyste podpisanie deklaracji odbyło się w kopalni Jaźwica (gmina Chęciny), z udziałem przedstawicieli władz centralnych, władz samorządowych województwa świętokrzyskiego i miasta Kielce, gmin Chęciny, Morawicy, Łagowa, Daleszyc i Miedzianej Góry, a także przedstawicieli prywatnych przedsiębiorstw chcących uczestniczyć w projekcie.

– W ramach Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Bracia Łaszczyńskich zielona energia wykorzystywana do produkcji wodoru w procesie elektrolizy pochodzić będzie z planowanych farm fotowoltaicznych. Cieszymy się, że w powołanym Klastrze mamy firmę Columbus Energy, która jest nie tylko jednym z kluczowych graczy na rynku energii pozyskiwanej ze słońca, ale również pionierem w zakresie nowych technologii w sektorze zielonej transformacji – komentuje Magdalena Szczukiewicz, Dyrektor ds. Rozwoju i Marketingu Świętokrzyskich Kopalni i Surowców Mineralnych.

Partnerstwo w świętokrzyskim klastrze to nie pierwsze działanie Columbusa w obszarze zielonego wodoru. Od ubiegłego roku firma jest członkiem powołanego przez Komisję Europejską sojuszu na rzecz czystego wodoru – European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A). Celem całej inicjatywy jest wdrażanie i rozwój odnawialnych, niskoemisyjnych technologii wodorowych, związanych z jego produkcją i wykorzystaniem ich w wielu sektorach gospodarki. Technologie wodorowe stanowią wsparcie w realizacji zobowiązań Unii Europejskiej co do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Chcesz wiedzieć o projektach związanych z wodorem w Polsce? Zobacz artykuł:

źródło: inf.pras.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.