Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Columbus Energy S.A. złożyła prospekt emisyjny do KNF-u

Columbus Energy S.A. złożyła prospekt emisyjny do KNF-u

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym GPW. Przeniesienie notowań akcji na rynek główny GPW stanowi jeden z głównych celów strategicznych Emitenta.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Spółka poinformowała, że w dniu 6 listopada 2017 r. złożony został przez nią w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną dopuszczenia papierów wartościowych – akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu na rynku regulowanym GPW. Przedmiotowy wniosek został złożony wraz z wymaganymi załącznikami, m.in. z prospektem emisyjnym. Columbus Energy S.A. zamierza przeprowadzić ofertę publiczną w ramach emisji akcji serii G oraz zmienić rynek notowań na rynek regulowany GPW w Warszawie. Zarząd Spółki jest przekonany, że przeniesienie notowań jej akcji na rynek główny GPW pozwoli na umacnianie pozycji rynkowej w branży oraz osiągnięcie jeszcze większej dynamiki rozwoju.

„Przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW to nasz absolutny priorytet. Jest to jedna z rzeczy, która jest kluczowa, abyśmy wizerunek i wiarygodność mogli budować na solidnym fundamencie. Mamy nadzieję, że dzięki zmianie rynku notowań zainteresowanie naszą spółką na rynku kapitałowym przeniesie się na inny, dużo wyższy poziom. Planujemy podczas przeniesienia przeprowadzenie IPO, jednak jego finalna wysokość zostanie ustalona po przeprowadzeniu badania popytu.” – komentuje Dawid Zieliński, Prezes Zarządu spółki Columbus Energy S.A.

Columbus Energy S.A. zakończyła pierwsze półrocze 2017 r. zyskiem netto na poziomie skonsolidowanym w wysokości 2,8 mln zł przy skonsolidowanych przychodach netto ze sprzedaży sięgających 15,4 mln zł. Spółka konsekwentnie umacnia swoją pozycję lidera na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce oraz zwiększa sprzedaż zarówno w ramach programu abonamentowego, jak i finansowanych za gotówkę, a także stale rozbudowuje swoją ofertę dla klientów.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.