Columbus Energy S.A. weźmie udział w Web Summit

Columbus Energy w gminie Dobra zamontuje ponad 400 instalacji słonecznych

Columbus Energy, polska firma zajmująca się montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych, zrealizuje projekt „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”. W połowie października tego roku zostały podpisane dwie umowy obustronne między firmą a gminą.

Przedmiotem zamówienia ze strony gminy Dobra jest dostawa i montaż solarnych systemów grzewczych (kolektorów) i fotowoltaicznych. W ramach pierwszej umowy zrealizowane zostanie 90 instalacji kolektorów oraz 128 instalacji fotowoltaicznych, a w ramach drugiej odpowiednio 64 i 154.

Całość wyceniona została na kwotę ponad siedem milionów dwieście tysięcy złotych. Według pierwszej umowy (nr IGOŚR.54.2018.MŚ) firma za wykonanie otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie całkowitej 3 583 687,55 zł brutto, a według drugiej umowy (nr IGOŚR.53.2018.MŚ) 3 643 824,25 zł brutto.

Dostawa i montaż solarnych systemów grzewczych oraz fotowoltaicznych w całości zostanie zakończona nie później niż do 21 grudnia 2018 roku. Columbus Energy będzie odpowiadało za zaprojektowanie wszystkich instalacji oraz pracę wykonawczą.


Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

Tesla model Y – konsensus pomiędzy jakością a ceną

Miłośnicy pojazdów elektrycznych w końcu doczekali się: po szumnych zapowiedziach i latach wyczekiwania w marcu 2019 roku zaprezentowano Tesla model Y. To luksusowe auto o dużym zasięgu w USA traktowane jako „kompaktowy” SUV. Do setki rozpędza się od 3,7 do 5,1 sekundy (w zależności od wariantu). Cena wyjściowa rozpoczyna się od 38,5 tys. dolarów.