Columbus Energy w gminie Dobra zamontuje ponad 400 instalacji słonecznych

Columbus Energy, polska firma zajmująca się montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych, zrealizuje projekt „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”. W połowie października tego roku zostały podpisane dwie umowy obustronne między firmą a gminą.

Przedmiotem zamówienia ze strony gminy Dobra jest dostawa i montaż solarnych systemów grzewczych (kolektorów) i fotowoltaicznych. W ramach pierwszej umowy zrealizowane zostanie 90 instalacji kolektorów oraz 128 instalacji fotowoltaicznych, a w ramach drugiej odpowiednio 64 i 154.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Całość wyceniona została na kwotę ponad siedem milionów dwieście tysięcy złotych. Według pierwszej umowy (nr IGOŚR.54.2018.MŚ) firma za wykonanie otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie całkowitej 3 583 687,55 zł brutto, a według drugiej umowy (nr IGOŚR.53.2018.MŚ) 3 643 824,25 zł brutto.

Dostawa i montaż solarnych systemów grzewczych oraz fotowoltaicznych w całości zostanie zakończona nie później niż do 21 grudnia 2018 roku. Columbus Energy będzie odpowiadało za zaprojektowanie wszystkich instalacji oraz pracę wykonawczą.