COP26 nie odbędzie się w tym roku!

COP26 nie odbędzie się w tym roku!

Z powodu problemów i ograniczeń, które wywołała pandemia koronawirusa, Szczyt Klimatyczny ONZ COP26, który miał się planowo odbyć w listopadzie bieżącego roku, został przeniesiony na rok przyszły. Dokładny termin ustalony zostanie później. 

Podcast

Decyzję o odwołaniu wydarzenia podjęło Biuro COP UNFCCC (Ramowa Koncencja Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu) wraz Wielką Brytanią i włoskimi przedstawicielami – głównymi organizatorami. 

 – Decyzja Prezydium w sprawie odroczenia COP26 jest niestety niezbędnym środkiem ochrony wszystkich delegatów i obserwatorówwyjaśnia Prezydent ubiegłorocznego COP25, Carolina Schmidt. – Naszym celem jest upewnienie się, że tempo ambicji klimatycznych będzie trwało, szczególnie w zakresie przygotowania i przedłożenia nowych krajowych centrów danych w tym roku.

 – Świat stoi obecnie przed bezprecedensowym globalnym wyzwaniem, a kraje słusznie koncentrują swoje wysiłki na ratowaniu życia i walce z COVID-19. Dlatego postanowiliśmy przełożyć COP26. Będziemy nadal niestrudzenie współpracować z naszymi partnerami, aby zrealizować ambicje potrzebne do rozwiązania kryzysu klimatycznego i czekam na uzgodnienie nowej daty konferencji – mówi Alok Sharma, desygnowana na przewodniczącą COP26 i sekretarz stanu ds. Biznesu, energii i strategii przemysłowej.

Sekretarz wykonawczy UNFCCC, Patricia Espinoza zwraca uwagę, że nie należy zapominać o długoterminowym zagrożeniu ludzkości. Liczy, że ożywienie gospodarcze związane z zakończeniem koronawirusa, jest szansą na jej modyfikację w kierunku zielonym, czystym, sprawiedliwym, bezpiecznym i odporniejszym. 

Sergio Costa, włoski minister środowiska, ochrony lądu i morza zwrócił uwagę i zapewnił o wsparciu wydarzeń towarzyszących, jak kongres “Młodzież dla Klimatu”.


Uczestnictwo młodszych pokoleń jest niezbędne, a my jesteśmy zdeterminowani, aby zorganizować wydarzenie „Młodzież dla klimatu”, a także wydarzenia poprzedzające COP i działania informacyjne. Będziemy nadal współpracować z naszymi brytyjskimi partnerami, aby zapewnić udany COP26zapewnia Costa.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.