Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Czy Włosi zapłacą za zanieczyszczone powietrze?

roma

Czy Włosi zapłacą za zanieczyszczone powietrze?

Włoska jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia. Negatywnie oceniła ją Komisja Europejska, która uznała, że w kraju nagminnie łamane są przepisy dotyczące ochrony środowiska i jakości powietrza.

Reklama

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wykazał, że Włosi co roku przekraczali normy jakości powietrza. Dodał, że kraj systematycznie nie wywiązywał się ze swoich unijnych zobowiązań wynikających z unijnych dyrektyw z 2008 roku. Odnośnik do dyrektywy można znaleźć tutaj.

Coś wisi w powietrzu

W unijnym piśmie z 2008 roku czytamy między innymi o rocznych limitach drobnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz PM10. Na czynniki te wpływa wiele zjawisk od spalania surowców, przez transport po posypywanie jezdni solą lub piaskiem. 

Strefy i aglomeracje o szczególnie trudnych warunkach powinny mieć możliwość przedłużenia terminu, w jakim należy zapewnić zgodność z wartościami dopuszczalnymi dotyczącymi jakości powietrza w przypadkach, gdy pomimo zastosowania odpowiednich środków mających na celu redukcję zanieczyszczenia, w określonych strefach lub aglomeracjach istnieją poważne problemy z dotrzymaniem wartości dopuszczalnych. Każdemu przesunięciu terminu dotyczącemu danej strefy lub aglomeracji powinien towarzyszyć szczegółowy plan podlegający ocenie przez Komisję – zapewnienia zgodności przed upływem zmienionego terminu” – czytamy we fragmencie pisma.

Unia Europejska ustanowiła dwie, dopuszczalne wartości dla PM10 w dyrektywie z 2008 roku. Zgodnie z jej treścią średnia wartość PM10 nie może przekroczyć 50 mikrogramów na m³ więcej niż 35 razy w roku. Zaś Roczna średnia wartość PM10 nie może być wyższa niż 40 mikrogramów na m³.

PM10 to cząstki stałe o średnicy 10  μm (mikrometrów) lub mniejszej – określane również jako małe lub drobne cząstki. PM2,5 to aerozole atmosferyczne, czyli pyły zawieszone o średnicy około 2,5 μm, które według Światowej Organizacji Zdrowia są najbardziej szkodliwymi i trującymi cząstkami dla ludzkiego zdrowia, unoszącymi się w powietrzu. Ich mała wielkość sprawia, że przedostają się do płuc, powodując niekorzystne skutki dla zdrowia.

Realne zagrożenie

Europejska Agencja Ochrony Środowiska szacuje, że kwestie związane z zanieczyszczeniami powietrza powodują rocznie około 400 tysięcy przedwczesnych zgonów w Europie. Ta ogromna liczba czyni zjawisko toksyczności powietrza największym zagrożeniem środowiskowym dla zdrowia Europejczyków.

Ugo Taddei, prawnik zajmujący się czystym powietrzem w organizacji pozarządowej Client Earth skomentował wyrok Trybunału Europejskiego na Włochy:

Włochy są jednym z najgorszych krajów UE pod względem jakości powietrza, a poziom zanieczyszczenia pochodzący z nielegalnych źródeł jest od wielu jednym z większych problemów w całym krajupowiedział prawnik, dodając, że te problemy są skutkiem złego zarządzania na szczeblu regionalnym i krajowym.

Według prawnika największą cenę płacą obywatele, którzy są narażeni na ciągłe choroby układu oddechowego. Jak twierdzi, skala zanieczyszczenia jest niedopuszczalna w świetle rozwoju technologii w XXI wieku. Rozwiązania problemu upatruje w zmianach zarządzania gospodarką środowiskową oraz we wdrożeniu jak najszybszych planów poprawy jakości powietrza.

UE chce nałożyć na Włochy grzywnę. W 2018 roku Komisja wniosła już sprawę przeciwko Rzymowi, nad którym zimą unosi się smuga białego dymu. Wśród europejskich miast, które są znacząco zanieczyszczone smogiem, znajduje się też Warszawa i Paryż.

źródło: euronews.com

parker amstutz fVQmN9eb7ms unsplash

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.