Czyste morza i oceany? Być może za 30 lat

Najnowsze badania opublikowane w czasopiśmie naukowym „Nature” pokazują, że możemy odbudować zasoby oceanów do 2050 roku. Jednak trzeba już teraz wdrożyć radykalne działania, by nam się to udało. 

Ochrona zasobów morskich to jeden z głównych celów zrównoważonego rozwoju. Obok walki ze zanieczyszczeniami środowiska i zmianami klimatycznymi, ważne jest też przemodelowanie sektora związanego z rybołówstwem. Magazyn „Nature” analizuje, że gdyby człowiek wdrożył radykalne działania związane z ekologią, zasoby mórz i oceanów można byłoby odbudować przez 30 lat. 

Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC to najbardziej skuteczne narzędzie, jakim dysponujemy, Określa on szereg zasad wyznaczających realne rozwiązania dla przywracania dobrej kondycji oceanów oraz ochrony zasobów ryb i owoców morza. Ochrona gatunków, rozsądne prowadzenie połowów oraz ograniczanie zanieczyszczenia środowiska są niezbędne. Obserwujemy pozytywny trend w stanie stad ryb, dla których wprowadzono odpowiednie strategie połowów i których zasoby są naukowo oszacowane mówi Ernesto Jardim, dyrektor ds. standardu zrównoważonego rybołówstwa MSC.

Z analiz wynika, że odbudowa zasobów ryb w skali globalnej zwiększy wielkość połowów o 15%, co przełoży się na dodatkowe 53 mld USD zysków dla światowego przemysłu. 

Jestem pewien, że ludzkość potrafi odnaleźć wolę, aby przywrócić oceany do ich pełnej świetności, zarówno pod kątem liczebności gatunków ryb, jak i zdolności do wykarmienia całego świata. Badania pokazują, że osiągnięcie tego celu w ciągu naszego życia jest kwestią wyborudodaje Jardim.

Źródło: portalspozywczy.pl