Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Dachówka fotowoltaiczna z 10 mln zł dofinansowania od PARP

Dachówka fotowoltaiczna z 10 mln zł dofinansowania od PARP

System BIPV, czyli paneli zintegrowanych z budynkiem staje się coraz bardziej popularny. Nie dziwi więc fakt, że rozwija się także w Polsce. Firma ML System otrzymała 10 mln zł dofinansowania od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rozwój „dachówki fotowoltaicznej”. Co to oznacza?

Reklama

Dofinansowanie na rozwój BIPV

10 mln zł dofinansowania od PARP zostało przyznane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 na „zintegrowany, aktywny system pokryć dachowych Active Tile”, czyli tzw. „fotowoltaiczną dachówkę”. Łączna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wyniesie 16,8 mln zł.

Dzięki pozyskanym funduszom spółka ML System zakupi środki trwałe wraz z oprogramowaniem niezbędne do wyposażenia fabryki w wydajną, zautomatyzowaną linie produkcyjną systemu Active Tile. Produkt jest odpowiedzią na europejską strategię na rzecz „fali renowacji”, która dotyczy istotnych zmian w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynków oraz koresponduje z celami klimatycznymi Polski oraz Unii Europejskiej.

To nie jedyne rozwiązanie typu BIPV, które oferuje firma. Są tam również fotowoltaiczne żaluzje, szyby zespolone czy świetliki.

Przypomnijmy też, że w grudniu 2021 roku firma otworzyła pierwszą na świecie linia produkcyjna szyb z powłoką kwantową, która generuje prąd. Szyby z powłoką kwantową pozwalają na generowanie darmowej energii elektrycznej ze słońca, przy jednoczesnym zachowaniu przezierności oraz wysokiego współczynnika izolacyjności.

Estetyka, ekologia i ekonomia

Produkt łączy w sobie aspekt estetyczny poprzez dopasowanie kolorystyczne do istniejącego już poszycia dachowego, ekonomiczny – produkuje darmową energię elektryczną ze słońca oraz ekologiczny – ogranicza emisję gazów cieplarnianych.

Fotowoltaiczna dachówka z warstwą ceramiczną łączy w sobie zalety i wytrzymałość tradycyjnych pokryć dachowych z funkcjonalnością generacji darmowej energii elektrycznej oraz poprawą termoizolacyjności. Specjalnie opracowana technologia pozwala na precyzyjne odwzorowanie zaprojektowanej kolorystyki, co daje możliwość instalacji dachówki na szerokiej gamie budynków, w tym przede wszystkim na obiektach zabytkowych.

Innowacyjna budowa powłoki dachówki, składająca się z odpowiednio zaprojektowanych mikroobiektów, pozwala na wysokie uzyski energetyczne. Dodatkowo, połączenie warstwy ceramicznej z nanocząsteczkami metalicznymi o określonej średnicy znacznie redukuje promieniowanie IR nagrzewające pokrycie – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Rozwiązanie dla obiektów zabytkowych 

Fotowoltaiczne dachówki mogą być rozwiązaniem dla zabytkowych obiektów. Zgodnie z zasadami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, który został ogłoszony w listopadzie 2022 roku na zadania inwestycyjne związane z ochroną zabytków dla jednostek terytorialnych przeznaczone jest 3 mld zł. Dokładnie chodzi o bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zastosowanie fotowoltaicznej dachówki na dachach tego typu obiektów to – obok wymaganych przepisami konserwatorskimi aspektów estetycznych – w perspektywie czasu również oszczędność budżetu samorządu odpowiedzialnego za zabytek, a także korzyść klimatyczna dla całej społeczności. Termin naboru wniosków upływa 31 stycznia 2023 roku. Szczegóły dostępne na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

źródło: informacja prasowa ML System, gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.