Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Decyzja o budowie zapory w Siarzewie uchylona

Decyzja o budowie zapory w Siarzewie uchylona

Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska, uchylił w całości i przekazał do ponownego rozpatrzenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Bydgoszczy decyzję środowiskową dla budowy stopnia wodnego Siarzewo.

BANER MOBILEB1
Reklama

Uchylenie decyzji środowiskowej

Informacja na ten temat pojawiał się na stronie ministerstwa 18 sierpnia. Na uchylenie decyzji złożyło się kilka czynników, w tym również uchybienia formalne.

Decyzja Michała Kurtyki nie rozstrzyga ostatecznie w sprawie budowy stopnia, ale z pewnością opóźnia inwestycję. W tym momencie musimy poczekać na nową decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Co to oznacza w praktyce? Kolejne analizy i konsultacje eksperckie oraz opracowanie rozwiązań projektowych, które zminimalizują negatywny wpływ na środowisko. Początkowo zakładano, że inwestycja zakończy się w 2029 roku, a jej koszt miał wynieść ok. 4,5 mld zł. Wykonawca projektu miał być wybrany do końca tego roku.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Analiza warunków

Przypomnijmy, że decyzja RDOŚ w Bydgoszczy została ogłoszona pod koniec grudnia 2017 roku. Stopień wodny Siarzewo miał być niezwykle istotnym elementem infrastruktury przeciwpowodziowej. Inwestycja zyskała poparcie mieszkańców okolicznych gmin (nowe miejsca pracy, podniesienie wód gruntowych). Wydanie decyzji zostało poprzedzone wieloma analizami warunków korzystania ze środowiska zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i w trakcie eksploatacji.

– Warunki te dotyczą przede wszystkim obowiązku zrealizowania kompensacji przyrodniczej, która pozwoli na odtworzenie utraconych siedlisk oraz miejsc bytowania gatunków zwierząt i roślin będących przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000: Włocławska Dolina Wisły, Nieszawska Dolina Wisły oraz Dolina Dolnej Wisły. Odtworzone zostaną następujące siedliska: łęgi nadrzeczne na powierzchni ponad 500 ha, starorzecza na powierzchni ponad 40 ha oraz piaszczyste wyspy śródrzeczne na powierzchni ponad 70 haczytamy na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

W decyzji znalazły się także działania minimalizujące, m.in.: umożliwienie migracji ryb wędrownych, w tym łososia i węgorza poprzez zbudowanie koryta obejścia stopnia wodnego o charakterze rzeki zbliżonym do naturalnej czy budowa przepławek dla ryb. Uwzględniony został również zakaz lokalizacji zaplecza budowy i dróg dojazdowych na terenach stref ochronnych ujęć wody.

Sprzeciw ekologów

Na reakcję środowisk związanych z ekologią i ochroną środowiska nie trzeba było długo czekać. Odwołania złożyło ogółem 9 organizacji: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Towarzystwo Ochrony Przyrody, Fundacja Greenmind, Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Towarzystwo Przyrodnicze Alauda, Klub Przyrodników i Fundacja WWF Polska. Wszystkie odwołania wpłynęły między 13 a 30 stycznia 2018 roku. Ekolodzy podważali wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000 oraz działania minimalizujące i naprawcze. Przeciwnicy budowy stopnia wodnego w Siarzewie podkreślali, że inwestycja nie zmniejszy w istotny sposób zagrożenia powodziowego, a może stanowić zagrożenie dla otoczenia rzeki, przede wszystkim zniszczy siedliska ryb.

źródło: 300gospodarka.pl, bip.mos.gov.pl, gdos.gov.pl, hydrobim.pl, bydgoszcz.tvp.pl, fot. Gláuber Sampaio/Unsplash

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.