Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Dodatek do gazu 2022 i 2023. Kto otrzyma zwrot VAT za gaz i czy trzeba złożyć wniosek? [WNIOSEK, TERMINY!]

Dodatek do gazu 2022 i 2023. Kto otrzyma zwrot VAT za gaz i czy trzeba złożyć wniosek? [TERMINY!]

Dodatek do gazu 2022 i 2023. Kto otrzyma zwrot VAT za gaz i czy trzeba złożyć wniosek? [WNIOSEK, TERMINY!]

Dodatek do gazu otrzymają osoby wykorzystujące do ogrzewania gaz ziemny, gaz LPG i gaz sieciowy. Co trzeba zrobić, aby otrzymać dodatek do gazu? Czy trzeba złożyć wniosek o dopłatę do gazu i kto otrzyma zwrot VAT za gaz?

Reklama

Dodatek do gazu 2022 i 2023

Dodatek gazowy to jeden z elementów ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych, którą rada ministrów przyjęła 25 listopada 2022 roku. Rząd zdecydował też o zamrożeniu cen gazu na 2023 rok.

Gwarantujemy cenę dla paliw gazowych na poziomie nieco ponad 200 zł za 1 MWh oraz mrozimy wysokość stawek dystrybucyjnych na poziomie z tego roku – powiedział w wystąpieniu w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. 

Cena gazu w 2023 zostanie zatem utrzymana na poziomie ceny z 2022 roku. Cena maksymalna za gaz obejmie gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także szpitale, szkoły i organizacje pozarządowe. Od stycznia 2023 roku wróci jednak podatek VAT na gaz o wartości 23%. Obecnie w ramach tarczy antyinflacyjnej wynosi on 0%.

Dodatek do gazu w 2023 będzie równowartością podatku VAT. W takiej właśnie formie pieniądze za gaz otrzymają najubożsi. Kto może liczyć na dopłaty do gazu?

Dodatek do gazu 2023 – dla kogo?

Dodatek do gazu otrzymają osoby o najniższych dochodach, a progi dochodowe będą takie same jak w przypadku dodatku osłonowego. Dopłaty do gazu przysługują zatem osobom, których miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 

Biorąc pod uwagę, że w Polsce część osób ogrzewa się gazem, poza wszystkimi dodatkami, które już wypłaciliśmy, dodatkowo dla najuboższych wprowadzamy dodatek gazowy.

Z jednej strony mrozimy taryfę, z drugiej strony dla tych z progiem dochodowym analogicznym do dodatku osłonowego, czyli 2.100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, 1.500 zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, zwracać będziemy równowartość VAT-u
powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Dodatek do gazu 2022 i 2023. Kto otrzyma zwrot VAT za gaz i czy trzeba złożyć wniosek? [TERMINY!]
Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zwrot podatku VAT za gaz otrzyma ok. 300 tysięcy gospodarstw domowych. To liczba domów, która ogrzewa się domem i mieści się w wyznaczonych progach dochodowych. Czy aby otrzymać dodatku do gazu trzeba składać osobny wniosek?

Dodatek do gazu, zwrot VATu za gaz – czy trzeba złożyć wniosek?

Początkowo rząd twierdził, że aby otrzymać dodatek do gazu, nie trzeba będzie składać osobnego wniosku. Zwrot VATu za gaz otrzymać będzie można po okazaniu faktury. Tak o dodatku gazowym i dopłatach do gazu mówiła w piątek 25 listopada szefowa ministerstwa klimatu i środowiska.

Na podstawie faktury, którą osoba, gospodarstwo domowe otrzyma będzie można się zwrócić do urzędu o zwrot równowartości VATu z każdego rachunku, który wpłynie do polskich rodzin w 2023 roku. Z zastrzeżeniem zachowania progu dochodowego. (…) To wsparcie jako równowartość zwrotu podatku VAT dla tych, którzy w tym progu dochodowym będą się mieścili i jednocześnie ogrzewają swoje mieszkania, domy gazem podsumowuje minister Anna Moskwa

13 stycznia na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska ukazał się jednak wzór wniosku o refundację. Pobrać można go tutaj.

Zwrot VAT mają rozliczać samorządy. Wniosek należy składać w urzędzie gminy.

O jakie dopłaty do gazu można się jeszcze ubiegać w 2022 roku, a które świadczenia są już obecnie wypłacane?

Dopłaty do gazu 2022 – dodatek energetyczny

Dodatek do gazu ziemnego (lub do LPG, pelletu, drewna i oleju opałowego) w ramach dodatku energetycznego można złożyć tylko do 30 listopada 2022 roku. Aby otrzymać dopłatę do gazu, najlepiej wysłać wniosek przez internet. W tym celu należy zalogować się do portalu e-PUAP, z katalogu spraw wybrać „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Następnym krokiem jest wybranie adresu odpowiedniego urzędu i rodzaju pisma. W dalszej kolejności trzeba dołączyć wypełniony wniosek. Wtedy zostaje już tylko podpisanie wniosku i jego wysłanie.

Dodatek do gazu ziemnego w ramach dodatku energetycznego nie przysługuje beneficjentom dodatku węglowego

Dodatek do gazu 2022 – dodatek osłonowy

Dodatek do gazu w 2022 roku otrzymać można było także w ramach dodatku osłonowego. Wniosek można było złożyć maksymalnie do 31 października. Termin wypłaty środków kończy się 2 grudnia 2022 roku. Kwoty i kryteria dochodowe prezentowały się następująco: 

  • Dodatek do gazu w wysokości 400 zł dla osób samotnych o dochodach do 2100 zł miesięcznie,
  • Dodatek do gazu w wysokości 600 zł dla 2-3 osobowych gospodarstw domowych, w których dochody na osobę wynoszą do 1500 zł miesięcznie,
  • Dodatek do gazu w wysokości 850 zł dla 4-5 osobowych gospodarstw domowych, w których dochody na osobę wynoszą do 1500 zł miesięcznie.
  • Dodatek do gazu w wysokości 1150 zł dla gospodarstw domowych o liczbie osób 6 i więcej, których dochody wynoszą do 1500 zł miesięczne.

Więcej informacji o dodatku osłonowym:

Dodatek elektryczny

W ramach Tarczy Solidarnościowej rząd ogłosił także tzw. dodatek elektryczny, czyli dopłatę do prądu dedykowaną gospodarstwom domowym, które korzystają ze źródeł ogrzewania zasilanych energią elektryczną. Jednak jednorazowe dofinansowanie nie obejmie fotowoltaiki. Kto może liczyć na dopłatę do prądu? Kiedy rozpocznie się nabór wniosków? Ile wyniesie dodatek elektryczny? 

źródło: gov.pl, biznes.pap.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.