Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Dodatek węglowy – kiedy pieniądze? Rząd przekazał środki na wypłatę, ale przesunął termin

Dodatek węglowy - kiedy pieniądze? Rząd przekazał środki na wypłatę, ale przesunął termin

Dodatek węglowy – kiedy pieniądze? Rząd przekazał środki na wypłatę, ale przesunął termin

Kiedy dodatek węglowy trafi na konta osób, które się o niego ubiegają? Rząd poinformował, że przekazał środki na wypłatę do wojewodów, ale zmiana w terminie ustawy, sprawiła że maksymalny termin na wypłatę dodatku węglowego zwiększył się do 60 dni od momentu złożenia wniosku. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Dodatek węglowy – kiedy pieniądze?

21 września Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że rząd przekazał środki na wypłatę dodatku węglowego do wojewodów i zaapelował do władz lokalnych o ich sprawną dystrybucję. Pieniądze na dodatek węglowy będą przesyłane do gmin niezwłocznie po ich zaksięgowaniu na kontach Urzędów Wojewódzkich. Samorządy muszą teraz uruchomić procedury, mające na celu jak najszybszą dystrybucję pieniędzy. Pierwsza transza środków na dodatek węglowy wynosi 9,5 mld zł. Kiedy można się spodziewać pieniędzy z dodatku węglowego?

60 dni od czasu złożenia wniosku – to zmiana, którą wprowadza opublikowana we wtorek 20 września ustawa o wsparciu odbiorców ciepła. Rząd dał sobie więcej czasu na wypłatę środków, chociaż pierwsze pieniądze miały płynąć do osób, które złożyły wniosek już od poniedziałku 19 września. Wniosek o dodatek węglowy składać można było bowiem od 19 sierpnia, a pierwsze wpłaty miały wpłynąć po ustawowych 30 dniach przewidzianych od złożenia wniosku.

Nowe przepisy obejmują także osoby, które złożyły wnioski w pierwszym terminie, zatem jeśli ktoś liczył na wypłatę po 30 dniach, możliwe, że będzie musiał poczekać jeszcze nawet miesiąc. Teraz wypłatami pieniędzy muszą zająć się gminy, kiedy tylko otrzymają je od wojewodów. Sęk leży w tym, że gminy nie mogą tak po prostu wypłacić pieniędzy mieszkańcom.

Dodatek węglowy – wypłata pieniędzy z gminy

Ile trzeba czekać na wypłatę dodatku węglowego z gminy? Konkretny termin zależy od ustaleń i postanowień władz poszczególnych samorządów. Niektóre gminy mogą stwierdzić, że wypłata pieniędzy musi odbyć się uchwałą rad miejskich. W innych przypadkach może to być zarządzenie wójta, burmistrza czy prezydenta. Możliwe także, że trzeba będzie najpierw zwołać sesję rady, aby wprowadzić pieniądze do budżetu. Uchwały miast i plany finansowe leżą w gestii poszczególnych władz, dlatego najlepiej bezpośrednio u nich zasięgać informacji w sprawie dodatku węglowego. 

Samorządy nie mogą podjąć żadnych działań, dopóki nie otrzymają pieniędzy od wojewody. Kolejnym ważnym pytaniem jest, czy jeśli gminy otrzymają już pieniądze, to czy każda osoba, która złożyła wniosek, otrzyma 3000 zł?

Dodatek węglowy – czy każdy dostanie 3000 zł?

Punkt 3 Art. 62 nowej ustawy o wsparciu odbiorców ciepła mówi wyraźnie:

W przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 95% środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wysokość wypłacanych dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych podlega proporcjonalnemu obniżeniu tak, aby łączna wysokość wypłacanych dodatków była równa maksymalnemu limitowi środków finansowych przeznaczanych na przyznanie dodatków.

Oznacza to, że nie każdy może otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3000 zł. W przypadku przekroczenia maksymalnego limitu przewidzianych wydatków dojdzie do proporcjonalnego obniżenia wpłat. 

TVN 24 Biznes zebrał dane z 14 województw i jak ustalił portal, kwota wynikająca z wniosków sięgnęła aż 15,7 miliarda złotych, czyli przekroczyła zakładane na dodatek węglowy 11,5 miliarda złotych polskich. 

W odpowiedzi na pytanie TVN24 Biznes o przekroczenie budżetu, rzecznik Ministerstw Klimatu i Środowiska Aleksander Brzózka odpowiedział:

Takiej sytuacji raczej nie będzie (…).  Ze względu na to, że część wniosków, która została złożona wcześniej, czy teraz w ostatnich dniach, były zgłoszone przez gospodarstwa, które były nieuprawnione do tego, aby ten dodatek otrzymać – wyjaśnił.

Faktycznie, zmiany w ustawie były konieczne, ponieważ nieprecyzyjne przepisy umożliwiały składanie m.in. wielu wniosków o dodatek węglowy przez jedną osobę. Teraz ustawa stanowi, że jeden dodatek węglowy przysługuje na jedno gospodarstwo domowe, rozumiane jako adres zamieszkania. To, czy wypłaty zostaną obniżone, okaże się w trakcie wypłacania środków. 

Jeśli myślisz o złożeniu wniosku o dodatek węglowy, lepiej zrobić to jak najszybciej.

Czy można jeszcze składać wniosek o dodatek węglowy?

Osoby, które chcą jeszcze złożyć wnioski o dodatek węglowy mają na to czas do 30 listopada 2022 roku. 

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zasadniczym pytaniem w kontekście dodatku węglowego jest kwestia, czy mimo przyznania środków, w Polsce znajdą się wystarczające ilości tego surowca.

Czy w zimę zabraknie węgla?

Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla Polskiego skierowała list do Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Zwraca w nim uwagę na szereg poważnych zagrożeń, jakie niesie za sobą niedawno wprowadzone embargo na import węgla z Rosji. Wyliczenia sprzedawców wskazują, że w Polsce zabraknie węgla opałowego. Czy mamy się czego obawiać?

Polacy wykupili już nawet węgiel z przygranicznych składów w Czechach. Węgiel z Czech skończył się, a do niedawna był korzystną alternatywą dla drogiego i trudno dostępnego surowca w Polsce. Obecnie ciężko zaopatrzyć się w węgiel nawet od naszego południowego sąsiada. 

Obecne problemy z dostępnością węgla każą nam zastanowić się, czy jest to najlepsza metoda na ogrzewanie domu. “Mit taniego węgla rozpada się”, przekonuje Polski Alarm Smogowy. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, palenie w starym kotle to najdroższy sposób na ogrzanie domu. Jakie są koszty ogrzewania domu w 2022 roku?

źródło: gov.pl, tvn24.pl, zdj. główne – Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.