Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej

Głównym celem Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej jest koordynacja działań zmierzających do badania i wdrażania technologii opartych o odnawialne źródła energii oraz i instalowania urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. DKEO został założony 13 lutego 2008 roku.

Specjalnie dla portalu ŚwiatOZE.pl o Dolnośląskim Klastrze Energii Odnawialnej opowiada Kazimierz Herlender – Prezes Zarządu DKEO, oraz Marek Rakowicz ze Stowarzyszenia na Rzecz Promocji  Dolnego Śląska.

Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej jest dobrowolnym porozumieniem jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw, jednostek badawczo – rozwojowych oraz organizacji i instytucji wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii, organizacji pozarządowych propagujących ideę poszanowania energii działających na terenie Dolnego Śląska.

Główne cele klastra:

  • Dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego Dolnego Śląska
  • Integracja przedsiębiorstw, ośrodków naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji czy organizacji wspierających rozwój energii odnawialnej i propagujących ideę poszanowania energii z terenu Dolnego Śląska
  • Edukacja w zakresie ochrony środowiska, racjonalnej gospodarki energią (oszczędzania energii), odnawialnych źródeł energii oraz możliwości zastosowania tych rozwiązań na Dolnym Śląsku
  • Wspieranie rozwoju oraz promocja odnawialnych źródeł energii oraz racjonalnego gospodarowania energią (oszczędzania energii) na terenie Dolnego Śląska
  • Wspieranie innowacji w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz poszanowania energii tworzonych bądź wdrażanych na Dolnym Śląsku

Stowarzyszenie Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej powstało podczas spotkania założycielskiego, które miało miejsce w dniu 3 lutego 2012 r. Stanowi kontynuację działania Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej – dobrowolnego zrzeszenia osób i podmiotów zaangażowanych w promocję energetyki odnawialnej oraz efektywności energetycznej i dążenia do zrównoważonego rozwoju.

Więcej o Dolnośląskim Klastrze Energii Odnawialnej dowiesz się tutaj.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Homary zagrożeniem dla instalacji pływających wiatraków?

Następny artykuł

Władze Ocean City w USA chcą by morskie farmy wiatrowe budowane były dalej od brzegu

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , , ,