Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Dywersyfikacja dostaw i źródeł energii. Na czym polega?

Dywersyfikacja dostaw i źródeł energii. Na czym polega?

Podwyżki cen za energię elektryczną i wojna w Ukrainie rewidują dotychczasową strategię polityki energetycznej. Kiedy bezpieczeństwo energetyczne zostaje zachwiane, konieczna jest dywersyfikacja źródeł energii i miksu energetycznego. Na czym polega dywersyfikacja w energetyce?

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Dywersyfikacja – co oznacza?

Dywersyfikacja to pojęcie stosowane nie tylko w branży energetycznej, ale odnosi się do sektorów gospodarki i ekonomii. Po pierwsze dywersyfikacja oznacza różnicowanie, rozgraniczanie i urozmaicanie danego surowca lub usług na rynku dostaw. Celem stosowania zróżnicowanych usług i dostaw na danym obszarze, jest zmniejszanie ryzyka, np. w prowadzeniu działalności gospodarczej – podaje Słownik Języka Polskiego PWN. Jest to wówczas dywersyfikacja ryzyka.

Termin dywersyfikować odnosi się też do inwestycji i tzw. portfela inwestycyjnego papierów wartościowych i oznacza także obniżanie ryzyka inwestora poprzez zakup i posiadanie niejednakowych papierów wartościowych. W obu przypadkach dywersyfikacja oznacza po pierwsze minimalizowanie straty i zmniejszanie ryzyka, ale po drugie uniemożliwia też osiąganie najwyższego zysku.

Czego może dotyczyć dywersyfikacja? Może odnosić się do podmiotów, branż i obszarów:

  • usług i produktów,
  • dostawców i odbiorców,
  • technologii,
  • źródeł finansowania
  • produkcji,
  • inwestycji,
  • ryzyka,
  • rynków zbytu.

Jak dywersyfikacja spełnia swoją rolę w energetyce?

Czytaj: rosyjski gaz okazał się przyczyną szantażu energetycznego w Europie

Dywersyfikacja źródeł energii i dostaw surowców energetycznych

Dywersyfikacja źródeł energii związana jest bezpośrednio z bezpieczeństwem energetycznym danego obszaru. Również w tym przypadku różnicowanie dostaw i źródeł energii zapewnia mniejsze straty, ale i wspomniane bezpieczeństwo energetyczne. Jest ono zapewnione wtedy, kiedy pojawia się równowaga pomiędzy dostawami importowanych paliw, własnym wydobyciem ropy i gazu ziemnego (związanym niestety z emisją gazów cieplarnianych) a zwiększeniem udziału niezależnej energii w miksie, szczególnie tej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) zwraca również uwagę na rolę energetyki jądrowej:

Potrzeba zapewnienia stabilności dostaw przy jednoczesnym spełnieniu wymogów polityki klimatycznej wymaga również myślenia o wielkoskalowych i niskoemisyjnych źródłach. Do takich należy energetyka jądrowa.

Zagrożenia zewnętrzne dostaw energii są funkcją relacji pomiędzy państwami produkującymi i konsumującymi, które wzajemnie ponoszą odpowiedzialność za ryzyko przerw w dostawach. Relacje te są często bardzo trudne do przewidzenia zwłaszcza, że większość łatwo dostępnych złóż węglowodorów zlokalizowanych jest w potencjalnie niestabilnych regionach. Najlepszą strategią minimalizacji takiego zagrożenia jest dywersyfikacja źródeł oraz szlaków transportowych dla zaopatrzenia w energię – podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Czytaj: UE uznała gaz za paliwo przejściowe w zielonej transformacji

Kluczowe w miksie energetycznym, jest więc nieopieranie się na jednym źródle energii lub dostawcy (co jest przeciwieństwem dywersyfikacji), a zwiększenie źródeł energii, które mogą w razie przerwania dostaw z jednego źródła, zastąpić je. Na bezpieczeństwo energetyczne wpływa polityka kraju, która jeśli kładzie nacisk na import surowców, musi liczyć się ze sprzecznymi interesami politycznymi, a nawet atakami terrorystycznymi – podaje portal rządowy gov.pl

Aby dywersyfikacja miksu energetycznego była stabilna, konieczny jest rozwój technologiczny, ustalenie nowych regulacji dot. OZE, spadek cen energii ze źródeł odnawialnych, a także konsekwencja w dążeniu do niskoemisyjnej gospodarki.

Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne kraju lub obszaru, jest zapewnione wtedy, kiedy zapotrzebowanie na źródło energii elektrycznej, cieplnej oraz paliw, jest pokryte w dłuższej perspektywie. Normą jest dostosowywanie działań z uwzględnieniem ochrony przyrody i środowiska. Dodatkowym zabezpieczeniem przed brakiem energii lub zależnością od konkretnych dostaw, są wodór oraz rozproszone źródła energii. 

To w szczególności ważny krok, ponieważ transformacja energetyczna wymaga silniejszej niż do tej pory roli inwestorów rozproszonych – dodaje PIE.

źródło: sjp.pwn.pl, pie.net.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.