Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

UE i USA ogłosiły plan europejskiego bezpieczeństwa energetycznego. Co zakłada sojusz z Ameryką?

UE i USA ogłosiły plan europejskiego bezpieczeństwa energetycznego. Co zakłada sojusz z Ameryką?

Stany Zjednoczone i Komisja Europejska zadeklarowały konkretne działania na rzecz europejskiego bezpieczeństwa energetycznego. W planie znalazły się też kwestie klimatyczne. Jakie kroki powzięły wspólnie Unia i USA?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

UE i USA o bezpieczeństwie energetycznym Europy

UE i USA angażują się w zmniejszenie zależności Europy od rosyjskiej energii. Wspólnota i kraj zobowiązały się do podjęcia kroków na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju Europy – w tym do przejścia kontynentu na czystą energię, czyli nie tę pochodzącą z paliw kopalnych. UE wyraziła też aprobatę dotyczącą połączenia europejskiej sieci energetycznej z siecią ukraińską.

Potępiając w najostrzejszych słowach dalszą inwazję Rosji na Ukrainę, wyrażamy naszą solidarność i wsparcie dla Ukrainy. Podzielamy cel, jakim jest zajęcie się stanem zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego – zapewnienie dostaw energii dla UE i Ukrainy. Z zadowoleniem przyjmujemy stały postęp w kierunku fizycznej integracji Ukrainy z rynkami energetycznymi UE. Bezpieczeństwo energetyczne i trwałość UE i Ukrainy są niezbędne dla pokoju, wolności i demokracji w Europie – podaje Komisja Europejska.

Grupa zadaniowa i LNG

Stany Zjednoczone i Komisja Europejska powołają też wspólną grupę zadaniową ds. bezpieczeństwa energetycznego. Grupie będzie przewodniczyć przedstawiciel Białego Domu oraz przedstawiciel Przewodniczącego Komisji Europejskiej.  W dużej mierze działania grupy skupią się na przyspieszeniu procedur regulacyjnych i zezwoleń na infrastrukturę importową LNG, w tym obiektów lądowych i związanych z nimi rurociągów.

Komisja Europejska będzie współpracować z państwami członkowskimi UE w celu zapewnienia stabilnego popytu na dodatkowy LNG z USA. Będzie to co najmniej 50 mld m3 rocznie do 2030 roku. To tylko 5 mld m3 mniej niż przepustowość dwóch nitek pierwszego gazociągu Nord Stream, dostarczającego ropę z Rosji do Europy. 

Tańsza i czystsza energia bez rosyjskiego gazu

Europa wraz ze Stanami Zjednoczonymi zdecydowała się na pilne działanie na rzecz przystępnej cenowo, bezpiecznej i zrównoważonej energii. Postanowienia znalazły się w ogólnounijnym planie o nazwie REPowerEU. Plan określa, w jaki sposób możliwe jest osiągnięcie niezależności od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed końcem dekady. Rosyjskie paliwa mają zastąpić stabilne, przystępne cenowo, niezawodne i czyste źródła energii. Energia odnawialna i zwiększanie efektywności energetycznej dzięki technologiom, mają zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii.

Komisja Europejska pracuje nad postępami w zakresie środków zmniejszających zużycie gazu poprzez maksymalizację wytwarzania i wykorzystania energii odnawialnej, w tym poprzez zmniejszenie stawek ograniczania – czytamy na oficjalnej stronie Komisji.

UE i USA ogłosiły również partnerstwo w zakresie rozwijania technologii efektywności energetycznej, obejmujące działania, takie jak: zwiększanie liczby urządzeń reagulujących zapotrzebowanie (np. inteligentne termostaty) na energię, a także: instalacje pomp ciepła, skalowanie zamówień na sprzęt OZE, inwestowanie w innowacyjne technologie.

UE przygotowuje też plany dotyczące bezpieczeństwa dostaw i magazynowania energii. Komisja Europejska zaproponowała rozporządzenie w sprawie magazynowania energii, aby 90% energii skumulowało się do 1 listopada każdego roku.

Porozumienie paryskie i nowe technologie

Stany Zjednoczone i UE zobowiązały się ponadto się do realizacji celów klimatycznych wynikających z porozumienia paryskiego i zielonej transformacji. Kluczowe dla świata jest osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych oraz utrzymanie wzrostu globalnej temperatury o 1,5 ℃.

Równolegle jednak, oprócz odnawialnych źródeł energii UE uznaje gaz ziemny za ważną część systemu energetycznego. Plan dotyczący gazu zakłada, że firmy muszą zapewnić o jego malejącej z czasem emisyjności.

Stany Zjednoczone i Komisja Europejska są zdecydowane negocjować także w sprawie handlu stalą i aluminium.

źródło: ec.europa.eu

fot. główne Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.