Dzikie zwierzęta w miastach. Opublikowano Raport Najwyższej Izby Kontroli

Dzikie zwierzęta w miastach. Opublikowano Raport Najwyższej Izby Kontroli

W czasie pandemii jeszcze częściej słyszymy o tym, że dzikie zwierzęta zapuszczają się do opustoszałych miast. Nie jest to jednak problem, który dopiero się pojawił – Raport Najwyższej Izby Kontroli obrazuje jego skalę.

Podcast

Moment, w którym dzikie zwierzę opuszcza swoje naturalne środowisko i wkracza na tereny miejskie, może być niebezpieczny zarówno dla człowieka, jak i dla samego zwierzęcia. Jako przyczynę pojawiania się dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych NIK podaje między innymi chęć zdobycia przez nie pożywienia, czy też sam fakt rozrastania się miast. 

Raport NIK, który funkcjonuje pod nazwą: “ Postępowanie ze zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) na terenie miast” został utworzony w oparciu o kontrole przeprowadzone na terenie 12 gmin. 

Odpowiednie działania zostały podjęte

Z raportu wynika, że skontrolowane gminy, które zmuszone są radzić sobie z powyższym problemem, podjęły odpowiednie działania mające na celu jego zminimalizowanie. W wielu przypadkach wsparciem była straż miejska, osoby, które z racji swojego wykształcenia mogły podjąć się przeprowadzenia odpowiednich czynności lub osoby, które zostały odpowiednio przeszkolone z inicjatywy danej gminy.

Więcej niż minimum 

Co ważne w 92% kontrolowanych gmin zadbano także o to, by upowszechniać wiedzę na temat zwierząt chronionych, a także procedur, jakie obowiązują w wypadku pojawienia się dzikiego zwierzęcia w obrębie gminy. 75% skontrolowanych gmin posiadało specjalny plan na wypadek pojawienia się dzikiego zwierzęcia. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła też w swoim raporcie uwagę na to, że pomimo braku prawnego przymusu miasta podjęły się zadania, które polegało na zapewnieniu dzikim zwierzętom opieki weterynarza.

465 kolizji z udziałem zwierząt

Statystyki dotyczące wypadków i kolizji, które zamieszczone zostały w powyższym raporcie, przedstawiają skalę problemu. W okresie od 2017 do I półrocza 2019 roku śmierć na skutek wypadku drogowego z udziałem dzikiego zwierzęcia poniosło 27 osób. 465 to liczba wszystkich wypadków drogowych z udziałem dzikich zwierząt jakie miały miejsce w naszym kraju w tamtym czasie.

Szczegółowe informacje zebrane przez NIK złożyły się na ogólny obraz sytuacji związanej z działaniami podejmowanymi przez kontrolowane gminy. Pełny raport dostępny jest na stronie internetowej NIK.

Źródło: nik.gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.