1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Efektywne wykorzystanie zielonej energii z magazynami energii, z systemem do nadzoru OZE i sterownikami dla farm

Efektywne wykorzystanie zielonej energii z magazynami energii, z systemem do nadzoru OZE i sterownikami dla farm

Wyzwania związane z ochroną środowiska, poparte działaniami legislacyjnymi i wymuszane rosnącymi cenami energii oraz technicznymi ograniczeniami w systemach elektroenergetycznych skłaniają do coraz większej uwagi w kwestiach związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Istotne stają się nie tylko źródła energii, ale także narzędzia do ich optymalnego wykorzystania.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Kluczowymi elementami, które zapewniają skuteczne wykorzystanie zielonej energii, w tym efektywne i bezpieczne działania instalacji PV są m.in. magazyny energii, systemy nadzoru oraz sterowniki zarządzające pracą instalacji fotowoltaicznej.

magazyn

Magazyny energii pozwalają na bezpieczne gromadzenie i przechowywanie energii elektrycznej, a co najważniejsze umożliwiają wykorzystanie na potrzeby własne energii wyprodukowanej przez OZE w godzinach zapotrzebowania lub oddanie jej do sieci w chwili, kiedy jest to najbardziej korzystne. Stabilizują profil generacji źródła, umożliwiają ograniczenie mocy umownej oraz kompensację mocy biernej. Mogą również poprawiać jakość napięcia w sieci, stanowić bufor energii dla odbiorników dużej mocy (np. szybkich stacji ładowania EV) oraz zasilać odbiory wydzielone (praca wyspowa). Magazyn energii to podstawowe urządzenie pozwalające na efektywne wykorzystanie OZE i skuteczną transformację systemu energetycznego.
Więcej informacji

system

Cyfrowy system nadzoru OZE EKTIN umożliwia zarządzanie farmami fotowoltaicznymi i elektrowniami wiatrowymi, zapewnia dostęp do szczegółowych informacji o działaniu inwestycji i pozwala na sterowanie jej elementami. W systemie możliwa jest także wizualizacja i monitoring pracy magazynu energii: ilość wytworzonej przez źródła energii, pobranej z sieci, z OZE i magazynu energii. Dostępne w systemie informacje to kluczowy element optymalnego wykorzystania generowanej energii.
Więcej informacji

Sterownik SPV RM to uniwersalny sterownik dla farm PV, kontroluje parametry pracy źródła wytwórczego, pełni rolę sterownika telemechaniki, koncentratora danych, modułu komunikacyjnego oraz regulatora parametrów pracy. Urządzenie jest odpowiedzialne za zbieranie i gromadzenie informacji z urządzeń obiektowych oraz modułów wejść/wyjść, udostępniając je urządzeniom nadrzędnym i konwerterom protokołów. Urządzenie spełnia wymagania techniczne m.in. związane z regulacją mocy czynnej i biernej ze źródeł OZE oraz monitorowaniem punktu przyłączenia do sieci, zgodnie z wymagania NC RfG oraz IRiESD dla wszystkich operatorów systemów dystrybucyjnych.

SPV

Sterownik SPV SM jako strażnik mocy dla instalacji fotowoltaicznej to urządzenie, umożliwiające regulację parametrów pracy instalacji PV, które jest niezbędnym elementem przemysłowych instalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby własne. Sterownik SPV SM służy do ograniczenia mocy czynnej eksportowanej do sieci dystrybucyjnej, tym samym eliminując ryzyko ponoszenia kar finansowych z tego tytułu.

Sterowniki SPV znajdują się w Wykazie certyfikowanych urządzeń PTPiREE.
Więcej informacji

Chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z zespołem Apator:

Magazyny energii:
Szymon Piasecki
Menedżer Produktu ds. OZE
Apator SA
kom.: +48 783 830 191
e-mail: szymon.piasecki@apator.com

Cyfrowy system nadzoru EKTIN:
Tomasz Dąbrowski
Menedżer Rozwoju Biznesu
Apator SA
kom.: +48 607 456 068
e-mail: tomasz.dabrowski@apator.com

Automatyka dla OZE:
Szymon Bendlewski
Menedżer Produktu
Apator SA
kom.: +48 783 830 194
e-mail: szymon.bendlewski@apator.com

Oferty i terminy realizacji:
tel. +48 42 638 75 00
e-mail: bok.automatyka@apator.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.