Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Ekologiczne postawy Polaków pod lupą. Kolejne badanie EKObarometru przed nami! [WYWIAD]

Ekologiczne postawy Polaków pod lupą. Kolejne badanie EKObarometru przed nami! [WYWIAD]

Jak Polacy podchodzą do ekologii w różnych obszarach codziennego życia? Po raz czwarty sprawdzi to Agencja Badawcza SW Research w ramach projektu EKObarometrr. O pomyśle na badanie i dynamice nastrojów Polaków opowiedział nam Adrian Wróblewski, Research Director, SW Research.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Jak narodził się pomysł stworzenia raportu?

Poszukując genezy powstania musimy się cofnąć do czasów przed wybuchem pandemii Covid-19. Wtedy to w Agencji Badawczej SW Research zastanawialiśmy się nad tematyką, która byłaby atrakcyjna zarówno dla branżowych specjalistów, jak i szerszego grona odbiorców. Chcieliśmy przyjrzeć się kwestiom bliskim nam w codziennym życiu, a także istotnym z perspektywy społecznej. Tym sposobem postanowiliśmy przyłożyć naszą soczewkę badawczą do zagadnień związanych z ekologią zaczynając od opisu ogólnych zachowań związanych z tą tematyką, konsekwentnie rozszerzając poruszane kwestie.

Co było dalej?

W 2020 roku – kolejno w marcu, czerwcu i październiku przeprowadziliśmy pierwsze trzy pomiary. Pandemia koronawirusa przekierowała nasze zainteresowanie w obrębie otwartych publikacji na analizowanie jej wpływu na polskie społeczeństwo, jednak po dwóch latach wracamy do czwartego pomiaru EKObarometru. Już teraz możemy też zapowiedzieć piątą edycję na wiosnę 2023 roku.

Jakie tematy obejmuje badanie i raport?

W poprzednich edycjach skupiliśmy się na kwestiach dotyczących tego, jak Polacy podchodzą do tematu ekologii oraz działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Dowiadujemy się między innymi o tym, jak konsumenci odbierają reklamy wykorzystujące motywy ekologiczne, a także jaka jest percepcja pracowników na działania pro-ekologiczne pracodawców. Dodatkowo w tej edycji sporo miejsca poświęciliśmy na sprawdzenie, jak w świetle trudnej sytuacji gospodarczej, wojennej, geopolitycznej oraz pandemicznej Polacy postrzegają wartości ekologiczne. W czwartym pomiarze Ekobarometru przyjrzymy się również konkretnym wydarzeniom z ostatnich miesięcy, np. kwestiom związanym z zanieczyszczeniem Odry. 

Jaką metodą realizowane jest badanie?

Badanie realizowane jest metodą CAWI. To ilościowy pomiar, który umożliwia pozyskiwanie wywiadów online z wykorzystaniem komputerów. Respondenci są rekrutowani z wykorzystaniem autorskiego panelu badawczego SWpanel.pl. Biorąc pod uwagę charakter grupy docelowej, internetowa technika zbierania danych pozwala na optymalne dotarcie do badanych.

ekobarometr okladka

Co się dzieje z wynikami?

Powstaje raport podsumowujący wyniki opracowują badacze SW Research pod moją opieką jako dyrektora ds. badań i z bieżącym wsparciem Piotra Zimolzaka – założyciela i wiceprezesa naszej agencji.

Do kogo skierowany jest raport?

Jak już wspominałem, pogłębiona część raportu najbardziej zainteresuje specjalistyczną publikę, ale poza tym w opracowaniu znajdzie się wiele treści, które mogą zainteresować każdego z nas. Tym samym wśród odbiorców widzimy osoby zajmujące się reklamą, marketingiem, projektowaniem produktów i usług, brandingiem, a także społeczną odpowiedzialnością biznesu, ale również wszystkich tych, dla których istotne są kwestie związane z ekologią. Najnowszy raport będzie zestawieniem wyników czterech pomiarów zrealizowanych przez SW Research w marcu, czerwcu, październiku 2020 oraz październiku 2023 roku.

Co do tej pory szczególnie zaskoczyło Państwa w wynikach?

Na przestrzeni pierwszych trzech pomiarów bardzo ciekawie prezentowało się podejście do reklam z elementami ekologicznymi. Powierzchownie patrząc trudno uzasadnić nagły wzrost negatywnego podejścia do takiej formy komunikacji marek w drugiej fali EKObarometru. Jeśli dodamy kontekst czasowy, związany z największym nagromadzeniem lęków i obaw związanych z ówczesną fazą pandemii dosyć klarowne stanie się, że badani w tym czasie ogólnie sceptycznie podchodzili do odbieranych komunikatów. Potwierdziło się to w wynikach trzeciego pomiaru, w trakcie którego Polacy zdążyli już oswoić się z Covidem. Biorąc pod uwagę, że przyszło nam żyć w ciekawych czasach ze zniecierpliwieniem czekamy na wyniki z bieżącego pomiaru.

Jak oceniają Państwo ogólną świadomość Polaków w kwestii ekologii?

To bardzo szerokie zagadnienie i ciężko jednoznacznie wskazać stopień świadomości ekologicznej wśród mieszkańców naszego kraju. Niemniej, jeśli przyjrzymy się konkretom, to w każdym pomiarze dla blisko połowy badanych istotnymi wartościami były te związane z ochroną środowiska. Moglibyśmy uznać, że połowa obywateli to dobry wskaźnik, jednak z naszej perspektywy pokazuje to, jak dużo pracy przed nami, aby potrzeba dbania o nasze naturalne otoczenie była powszechna dla większości Polaków.

Czy ta świadomość się zmienia? 

Zdecydowanie tak. W EKObarometrze wyznaczaliśmy dwie grupy najsilniej związane z wartościami ekologicznymi. Określamy ich Eko-entuzjastami i Eko-troskliwymi. Są to osoby, dla których istotny jest los środowiska naturalnego, co uwidaczniają w swoich działaniach. Po bardziej szczegółowy opis serdecznie odsyłam do lektury raportu. Wracając do struktury dwóch wymienionych grup to na przestrzeni trzech pomiarów odnotowaliśmy różne zmiany, ale naszą nadzieję budzi fakt, że w ostatniej ze zrealizowanych fal ich łączny odsetek wyniósł prawie 65% w całej populacji. Dotychczas to najwyższy odsetek Eko-entuzjastów i Eko-troskliwych w polskich społeczeństwie, liczymy, że na podstawie wyników czwartego pomiaru będziemy mogli zakwalifikować do tych segmentów jeszcze więcej Polaków. 

Dziękuję za rozmowę!

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.