Elektrownia Rybnik zamyka dwa bloki

Decyzją PGE najstarsze bloki energetyczne w Elektrowni Rybnik zostaną wyłączone. Ma to pozwolić na utrzymanie i dostosowanie się pozostałych bloków do zaostrzających się norm. Spółka rozważa podpisanie listu intencyjnego z inwestorami, którzy planują wybudować w pobliżu kopalnię.

Elektrownia Rybnik spala rocznie ok. 3 mln ton węgla. PGE zamierza wyłączyć bloki nr 1 i 2 z uwagi na koszty dostosowania ich do norm oraz dostosować pozostałe cztery bloki węglowe do tzw. konkluzji BAT do 2021 r.

Pojawił się również pomysł budowy bloku gazowego w Rybniku. Argumentami za przedsięwzięciem są dobre położenie elektrowni oraz infrastruktura związana z wyprowadzeniem mocy.

– Procedujemy w tej chwili ten list. My go nie podpisaliśmy, natomiast (…) jesteśmy zainteresowani, aby pozyskiwać węgiel po dobrej cenie od każdego producenta, który w kraju taki węgiel produkuje. Dla nas ważne są względy ekonomiczne takiego przedsięwzięcia – powiedział wiceprezes PGE ds. operacyjnych Ryszard Wasiłek.

Komisja Sejmowa ds. Energii i Skarbu Państwa poddała środowym obradom kwestię ubiegania się o rozpoczęcie wydobycia węgla z rybnickiego złoża Paruszowiec przez prywatną firmę Bapro należącą do Polskiej Grupy Energetycznej Elektrowni Rybnik. Potencjalne rozpoczęcie wydobycia jest blokowane przez mieszkańców i samorząd.

Konkluzje BAT

Best available techniques (BAT), to dokument zawierający podsumowanie najlepszych dostępnych technik możliwych do wykorzystania w danym sektorze. W konkluzjach BAT zawarte są dane pozwalające na ocenę przydatności, poziomy emisji, jakie wiążą się z najlepszymi dostępnymi technikami oraz powiązane z nimi poziomy konsumpcji.