Elektrownia Rybnik zamyka dwa bloki

Decyzją PGE najstarsze bloki energetyczne w Elektrowni Rybnik zostaną wyłączone. Ma to pozwolić na utrzymanie i dostosowanie się pozostałych bloków do zaostrzających się norm. Spółka rozważa podpisanie listu intencyjnego z inwestorami, którzy planują wybudować w pobliżu kopalnię.

Elektrownia Rybnik spala rocznie ok. 3 mln ton węgla. PGE zamierza wyłączyć bloki nr 1 i 2 z uwagi na koszty dostosowania ich do norm oraz dostosować pozostałe cztery bloki węglowe do tzw. konkluzji BAT do 2021 r.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Pojawił się również pomysł budowy bloku gazowego w Rybniku. Argumentami za przedsięwzięciem są dobre położenie elektrowni oraz infrastruktura związana z wyprowadzeniem mocy.

– Procedujemy w tej chwili ten list. My go nie podpisaliśmy, natomiast (…) jesteśmy zainteresowani, aby pozyskiwać węgiel po dobrej cenie od każdego producenta, który w kraju taki węgiel produkuje. Dla nas ważne są względy ekonomiczne takiego przedsięwzięcia – powiedział wiceprezes PGE ds. operacyjnych Ryszard Wasiłek.

Komisja Sejmowa ds. Energii i Skarbu Państwa poddała środowym obradom kwestię ubiegania się o rozpoczęcie wydobycia węgla z rybnickiego złoża Paruszowiec przez prywatną firmę Bapro należącą do Polskiej Grupy Energetycznej Elektrowni Rybnik. Potencjalne rozpoczęcie wydobycia jest blokowane przez mieszkańców i samorząd.

Konkluzje BAT

Best available techniques (BAT), to dokument zawierający podsumowanie najlepszych dostępnych technik możliwych do wykorzystania w danym sektorze. W konkluzjach BAT zawarte są dane pozwalające na ocenę przydatności, poziomy emisji, jakie wiążą się z najlepszymi dostępnymi technikami oraz powiązane z nimi poziomy konsumpcji.