Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

EuroPOWER: Rozwój farm fotowoltaicznych – co go spowalnia, a co przyśpiesza

EuroPOWER: Rozwój farm fotowoltaicznych – co go spowalnia, a co przyśpiesza

Trwa Konferencja Energetyczna EuroPOWER oraz 2. Kongres OZE Power, których Świat OZE jest patronem medialnym. W ramach wydarzeń odbywają się panele dyskusyjne i wystąpienia ekspertów z dziedziny OZE. Tematem jednego z dzisiejszych paneli był rozwój farm fotowoltaicznych. Czego dowiedzieliśmy się od specjalistów z branży?

BANER MOBILEB1
Reklama

Grono ekspertów

Wśród ekspertów biorących udział w ostatniej debacie pierwszego dnia wydarzenia byli: Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki, Janusz Sterna, wiceprezes Zarządu Columbus Energy; Sebastian Kowalczyk, Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji, Energa OZE; Jan Biernacki, Wicedyrektor, PwC; Wojciech Tabiś, Dyrektor Biura, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej; Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu, Instytut Energetyki Odnawialnej. Całość moderował dr Sławomir Hinc, Pełnomocnik Zarządu, Norgesola. Eksperci dyskutowali o zmianach w ustawie o odnawialnych źródłach energii, aukcjach OZE, procedurach przyłączania instalacji fotowoltaicznych wysokiego napięcia, wykorzystaniu terenów pokopalnianych pod inwestycje OZE, farmach fotowoltaicznych i bezpośrednim kontraktowaniu PPA.

Nadprodukcja energii

Dr Sławomir Hinc rozpoczął debatę od świeżych informacji z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miliardowa pula na mikroinstalacje fotowoltaiczne została wyczerpana, ale NFOŚiGW nie zamyka naboru i dokłada 100 mln zł na inwestycje w produkcję energii elektrycznej z prosumenckich instalacji PV o mocy 2-10 kW. Drugą kwestią jest ilość przyłączeń – na koniec września te liczby przekroczyły 3 GW. Te informacje pokazują, jak dynamicznie rozwija się segment mikroinstalacji prosumenckich, jak i pozostałe segmenty OZE. I tu rodzi się pytanie – w jaki sposób operatorzy systemów radzą sobie z bilansowaniem tak dużej ilości źródeł, które zostały w ciągu ostatnich miesięcy przyłączone do sieci. 

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Faktycznie obserwujemy rozwój małych instalacji w sieci dystrybucyjnej. Zarówno struktura produkcji tych instalacji, jak i rozproszenie na obecnym etapie rozwoju w dużym stopniu pomagają w sprawnym funkcjonowaniu sieci. Jednak w niektórych obszarach dochodzimy już do takiego poziomu, w którym rozmiar mocy w pewnych porach dnia przekracza zdolność przenoszenia tej energii – skomentował Wojciech Tabiś, Dyrektor Biura, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Wiele z sieci jest przystosowane do przesyłu energii od producenta przez sieć przesyłową do odbiorcy, a nie na odwrót. Obecnie trwają próby przygotowania sieci do dwukierunkowego zadania. 

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

W poszukiwaniu energii odnawialnej

Rozmowy w panelu dotyczyły też dotychczas stosowanych modeli centralnego zasilania, jak i konkurencyjnych umów PPA (Power Purchase Agreement). Korzyści z takich umów ma zarówno wytwórca energii, jak i przedsiębiorca. Obecnie umowy PPA z powodzeniem rozwijają się na rynkach europejskich. O wdrożeniu umowy CCPA w Orange Polska opowiadał Maciej Kowalski, dyrektor Zarządzający w Enefit Polska. W ramach współpracy pomiędzy Enefit Polska a Orange Polska jest fizyczna dostawa zielonej energii. Klient szuka energii odnawialnej – przyznał Maciej Kowalski. Dyrektor wspomniał też o umowach CorpPPA, czyli możliwościach dotyczących kontraktowania dostaw zielonej energii. Umowy te służą zabezpieczeniu finansowemu np. przed wahaniem cen rynkowych.

Siła napędowa fotowoltaiki

W panelu wyróżniono, jakie czynniki napędzają rynek fotowoltaiki. Wśród nich wymieniono organizację aukcji, mikroinstalacje prosumenckie oraz kontrakty PPA, czyli długoterminowe umowy zawierane bezpośrednio pomiędzy podmiotami biznesowymi.

– Z aukcjami wiąże się pewne ryzyko, ponieważ odbywają się tylko raz do roku, z punktu biznesowego wydaje się to bardzo długim okresem oczekiwania. PPA, czyli kontrakty zawierane między podmiotami biznesowymi realizowane są niezależnie od reżimu negocjacyjnego. PPA poprawi kształt funkcjonowania rynku OZE skomentował Janusz Sterna jeden z trzech czynników, który powinien wnieść wiele płynności do branży OZE.

Sterna odniósł się też do dynamicznych przemian, które dyktują tempo rewolucji na rynku energii odnawialnej:

– Mikroinstalacje i farmy fotowoltaiczne to główne cele realizowane przez Columbus Energy. Mamy jednak świadomość, że za chwilę każdy producent będzie zainteresowany przejściem na zieloną energię i zminimalizowaniem śladu węglowego także ze względów ekonomicznych. Czysta energia jest coraz bardziej pożądana na rynku.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.