Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Flandria będzie kontrolować emisje CO2

Flandria będzie kontrolować emisje CO2

Jak rozwiązać problem przekroczonych emisji w centrum miasta i na jego obrzeżach? Jednym z rozwiązań jest teledetekcja, czyli badanie powietrza przy użyciu specjalnych sensorów.

BANER MOBILEB1
Reklama

Prawo i testy

Kraje unijne kroczą ku zerowej emisji. Za niecałe 30 lat (do 2050 r.) wszystkie państwa należące do Rady Europejskiej mają osiągnąć neutralność klimatyczną. W tym procesie kluczowe jest znaczne obniżenie emisji, pochodzących z transportu. 

Holenderska organizacja TNO wraz z Wolnym Uniwersytetem w Amsterdamie (Vrije Universiteit Brussel) i amerykańską firmą HEAT w przeprowadziły nowatorskie badanie dotyczące emisji z pojazdów, poruszających się po flamandzkich drogach. Na zlecenie 

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Flamandzkiej Agencji Ochrony Środowiska zrobiono dwuetapową analizę zjawiska. Po pierwsze trzeba było ustalić normy prawne, wiążące się z użyciem teledetektorów. Po tym ustaleniu można było przystąpić do drugiego etapu.

Namierzanie

W drugiej części badania wykorzystano system teledetekcji, który posłużył do pomiaru emisji na drogach na dużej próbie pojazdów. Pomiary wykonano w 5 lokalizacjach we Flandrii i był to zarazem pierwszy raz, kiedy takie testy wykonano w warunkach autostradowych. Badanie pozwoliło uzyskać nowe fakty dotyczące emisji. Oto wnioski:

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama
  • niewielka grupa pojazdów o wysokiej emisji ma nieproporcjonalny udział w całkowitej emisji,
  • teledetekcja może skutecznie wykrywać problemy z układami oczyszczania spalin, co zwiększa efektywność służb,
  • korzystanie z systemu teledetekcji podczas kontroli drogowych może znacznie zwiększyć wskaźnik wykrywania problemów z emisją,
  • wykrywanie problemów z układami filtrowania spalin z silników diesla jest najskuteczniejsze dzięki teledetekcji na autostradach, gdzie poziomy emisji są zwykle niskie,
  • badania z pomocą teledetekcji prowadzone w przeszłości na drogach miejskich i wiejskich nie dały pełnego obrazu emisji z pojazdów,
  • wpływ temperatury otoczenia na emisje z pojazdów jest ograniczony, a różnice te można prześledzić w godzinach szczytu (rano i po południu).

Teledetektor – jak działa?

Metody teledetekcji można podzielić na aktywne i pasywne. Mierzenie emisji jest wykonywane z pomocą aktywnej. Do takich metod należy np. lidar, który wysyła sygnał, poddawany analizie. Lidar może posłużyć do oceny ilości zanieczyszczeń w atmosferze. Inną aktywną formą teledetekcji jest radar. Badania teledetekcyjne można wykonać z wielu płaszczyzn: z samolotów, przestrzeni kosmicznej lub z powierzchni ziemi.

źródło: tno.nl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.