Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Jak zmniejszyć emisję gazów z rolnictwa? Pomoże kalkulator!

field

Jak zmniejszyć emisję gazów z rolnictwa? Pomoże kalkulator!

Dyskusja wokół zmian klimatycznych zatacza koło. Dziś wiemy, że emisje, które codziennie generujemy, bezpośrednio niszczą planetę. Za blisko 10 procent emisji wytwarzanych przez Polskę odpowiada rolnictwo. Jakie są sposoby, aby ograniczyć jego negatywne oddziaływanie na środowisko?

BANER MOBILEB1
Reklama

Kalkulacja

Eksperci BNP Paribas Food & Agro postanowili stworzyć bezpłatny kalkulator, który obliczy wartość emisji w poszczególnych obiektach rolniczych. Narzędzie miałoby pomóc we wdrażaniu zasad zrównoważonego rolnictwa na dużą skalę. Eksperci mają świadomość, że śledzenie wartości emisji nie jest łatwym zadaniem, dlatego pracują nad stworzeniem dedykowanego algorytmu.

Zużycie nawozów czy wody można stosunkowo łatwo zmierzyć. Wielkość emisji gazów cieplarnianych jest jednak bardzo trudna do oszacowania. Naukowcy skonstruowali do tego algorytm, ale jest on bardzo złożony, dla przeciętnej osoby właściwie niemożliwy do zastosowania. Uznaliśmy, że chcemy dać wsparcie producentom żywności i zmienić algorytm na przystępne, proste narzędzie. Niedługo skończymy pracę nad kalkulatorem, który jest oparty na naukowej metodologii, ale ma zupełnie inną formę: jest intuicyjny i szybkimówi dyrektor Biura Rozwoju Bankowości i Klientów Strategicznych w International Food & Agri Hub BNP Paribas Anna Link.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Nawozimy, jemy i emitujemy

Tylko w 2018 r. emisja gazów cieplarnianych z polskiego rolnictwa wyniosła około 8 procent całkowitej emisji w kraju. Przykładowo, taką samą wartość generuje masowa turystyka, lecz w skali globalnej. Emisje te nazywa się powszechnie antropogenicznymi, ponieważ są skutkiem działalności człowieka, a nie efektem naturalnych zjawisk zachodzących w przyrodzie.

NO2 i CO2

Według danych KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami/Instytut Ochrony Środowiska) krajowe rolnictwo jest przede wszystkim źródłem emisji podtlenku azotu (N2O) i odpowiada za prawie 80 procent emisji tego gazu. Ponad 87 procent pochodzi z użytkowania gruntów (nawożenia azotowego), a około 13 procent powstało w wyniku gospodarki odchodami zwierzęcymi. Rolnictwo emituje też metan – CH4 (ok. 30 procent w 2018 r.) i dwutlenek węgla. Łączna emisja gazów cieplarnianych, czyli GHG liczona w ekwiwalencie dwutlenku węgla pochodziła z gleb rolniczych (46 procent) oraz z fermentacji jelitowej – ponad 39 procent.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Dzięki takim rozwiązaniom Europa mogłaby stać się pierwszym kontynentem neutralnym pod względem emisji CO2 do 2050 r. – dodaje BNP Paribas. Czy rosnąca świadomość społeczeństwa pozytywnie wpłynie na zmniejszenie emisji i poprawę stanu planety? Być może wkrótce UE zakończy erę chowu klatkowego, a równolegle do tego rolnicy zainwestują w zrównoważone i ekologiczne rolnictwo, bo popyt na produkty ekologiczne rośnie.

źródło: gov.pl, farmer.pl, pap.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.