Formaster zachęca uczniów do walki ze smogiem

Kielecka firma Formaster Group zaprasza uczniów z województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie „Zaloguj czyste powietrze”. Rozstrzygnięcie odbędzie się na I Kongresie Ekologii Powietrza.

Smog jest w Polsce problemem o charakterze cywilizacyjnym. Według różnych szacunków na choroby wywołane skrajnie zanieczyszczonym powietrzem rocznie umiera około 40 tysięcy Polaków. Walka z tym niekorzystnym zjawiskiem powinna być prowadzona w oparciu o co najmniej dwa działania: stworzenie systemu atrakcyjnych zachęt finansowych do wymiany starych pieców węglowych na urządzenia nowej generacji oraz podnoszenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie, także – a może zwłaszcza – wśród młodego pokolenia. Celem naszego konkursu jest popularyzacja postaw proekologicznych u dzieci i młodzieży szkolnej oraz poszerzanie wiedzy na temat smogu – mówi Maciej Bursztein, dyrektor do spraw rozwoju i członek zarządu Formaster Group.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 25 lutego na adres [email protected] przesłać maksymalnie 30-sekundowy film. Klasa ma w nim w kreatywny sposób pokazać, jak można walczyć ze smogiem. Oceny nadesłanych prac dokona niezależna komisja. Weźmie ona pod uwagę walory artystyczne, oryginalność i atrakcyjność pracy konkursowej, a także edukacyjny i wychowawczy charakter filmu oraz humor i spójność treści z tematyką.

Główna nagroda to 2,5 tys. złotych dofinansowania do szkolnej wycieczki oraz butelka filtrująca Dafi wraz z zapasem filtrów dla każdego ucznia zwycięskiej klasy. 1000 złotych na dofinansowanie wybranej inicjatywy klasowej to nagroda za drugie miejsce. Ostatnie miejsce podium zostanie nagrodzone kwotą 500 złotych na zakup materiałów dydaktycznych.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas I Kongresu Ekologii Powietrza organizowanego w Targach Kielce 28 lutego, w czasie panelu dla młodzieży w godzinach 10-12.

Szczegóły i regulamin: https://www.zaloguj-powietrze.pl.