W Kielcach odbędzie się I Kongres Ekologii Powietrza

28 lutego na Targach Kielce odbędzie się I Kongres Ekologii Powietrza. Do wydarzenia towarzyszącego Targom Enex/Enex Nowa Energia dojdzie z inicjatywy prezydenta Kielc Bogdana Wenty i Radnego Miasta Kielce Macieja Burszteina. Zarówno stolica województwa świętokrzyskiego, jak i cały region borykają się z problemem smogu.

Kielce i region świętokrzyski od lat borykają się z problemem smogu. Z inicjatywy Prezydenta Kielc Bogdana Wenty oraz Radnego Miasta Kielce Macieja Burszteina, 28 lutego 2019 r. w Targach Kielce odbędzie się I Kongres Ekologii Powietrza. Wydarzenie będzie towarzyszyć XXII Międzynarodowym Targom Energetyki i Elektrotechniki ENEX, XVII Targom Odnawialnych Źródeł Energii ENEX oraz XX Targom Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH. Tematyce I Kongresu Ekologii Powietrza poświęcona była konferencja prasowa, która odbyła się dziś w ratuszu. Wzięli w niej udział Andrzej Mochoń, Prezes Zarządu Targi Kielce oraz Radny Miasta Kielce Maciej Bursztein.

Celem wydarzenia ma być zwiększenie poziomu wiedzy o zjawisku smogu, szerzenie dobrych praktyk, a także promowanie programów antysmogowych. Będzie to również okazja do otwartej i poszerzonej debaty o rozwiązaniach, jakie w walce ze smogiem można wprowadzić w mieście i regionie.

Kongres zostanie podzielony na cztery panele. Pierwszy z nich, który rozpocznie się o godzinie 10, przeznaczony będzie dla młodzieży i dzieci ze świętokrzyskich szkół. Uczniowie dowiedzą się, czym jest smog i jak na co dzień można z nim walczyć. Jednym z istotnych elementów panelu ma być finał konkursu „Wyloguj się ze smogu”.

Zasadnicza część konferencji rozpocznie się jednak o godzinie 12 wraz z drugim panelem dla samorządów i urzędników. Przedstawione na nim zostaną przykłady dobrych praktyk w gminach skutecznie walczących ze smogiem. Udział w tym panelu zapowiedział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Kolejny panel skierowany będzie do sektora biznesowego. Rozpocznie się o godzinie 13 i wezmą w nim udział właściciele przedsiębiorstw oferujących produkty proekologiczne oraz szefowie firm oddziałujących na środowisko i jakość powietrza. Udział w tej części zapowiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Ostatnia część konferencji przeznaczona będzie dla mieszkańców Kielc i regionu. Podczas dyskusji odbywającej się pod przewodnictwem moderatora, która rozpocznie się o godzinie 14 kielczanie dowiedzą się, jak miasto walczy ze smogiem, a także jakie programy proekologiczne są realizowane przez Kielce. Będzie to również okazja do bezpośredniego zadawania pytań przedstawicielom władz miasta.

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie 36 znajduje się w Polsce. 12% notowanych w naszym kraju zgonów ma związek z wpływem niskiej jakości powietrza na stan zdrowia populacji.