1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Gdańscy naukowcy na tropie sposobu na recykling turbin wiatrowych 

Gdańscy naukowcy na tropie sposobu na recykling turbin wiatrowych 

Międzywydziałowy zespół badaczy z Politechniki Gdańskiej szuka sposobu na recykling turbin wiatrowych z wiatraków używanych obecnie w farmach onshore. Chcą opracować sposób, który byłby jak najbardziej energooszczędny, co pozwoliłoby zarówno na oszczędzanie materiałów budowlanych jak i ograniczenia zanieczyszczenia środowiska. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Gdańskie propozycje dla polskiego OZE 

Zespół badawczy z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydziału Architektury pod kierunkiem prof. Magdaleny Ruckiej opracuje system zarządzania wycofanymi z eksploatacji łopatami turbin wiatrowych w celu ich ponownego wykorzystania w budownictwie i architekturze – podało w komunikacie biuro prasowe gdańskiej uczelni technicznej.

Łopaty turbin wiatrowych są najczęściej wykonane z polimerowych materiałów kompozytowych, połączonych w struktury warstwowe o dużej zawartości tkanin szklanych i węglowych oraz żywicy. Powoduje to, że elementy te mają bardzo dobry stosunek wytrzymałości do masy oraz dobrą nośność. Jednak, jak zaznacza prof. Magdalena Rucka, cechy te sprawiają także, że turbiny są trudne do utylizacji. 

„Obecnie odbywa się to najczęściej poprzez składowanie na wysypiskach lub poprzez recykling z wykorzystaniem metod mechanicznych, metod termicznych lub chemicznych”stwierdziła prof. Rucka. Jej zdaniem, metody te jednak mogą być ulepszone, ponieważ większość z nich jest bardzo energochłonna.

„W naszym projekcie chcemy zaproponować kompleksowe podejście do recyklingu łopat o możliwie niskiej energochłonności w stosunku do obecnie stosowanych metod, które wykorzysta dużą nośność łopaty i w efekcie przyczyni się do zmniejszenia bieżących problemów w budownictwie, w tym związanych ograniczoną dostępnością niektórych materiałów”oceniła kierownik projektu.

Połączenie wiedzy z różnych dziedzin kluczem do sukcesu

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej zaproponowali podzielenie prac nad projektem badawczym na trzy etapy. W pierwszym z nich najważniejszą rolę mają mieć architekci, którzy zaproponują koncepcję wykorzystania wyeksplatowanych łopat w różnych elementach małej architektury, w tym – wiatę na rowery, która mogłaby stanąć na terenie kampusu. 

W drugiej części projektu naukowcy ocenią możliwości wykorzystania fragmentów łopat jako elementów nośnych w zastosowaniach budowlanych i infrastrukturalnych. Kierujący tą częścią prac prof. Mikołaj Miśkiewicz zaznacza, że głównym celem tych prac będzie ocenienie technicznych możliwości wykorzystania fragmentów łopat jako elementów nośnych w zastosowaniach budowlanych i infrastrukturalnych. Powstanie m.in. koncepcja dźwigara mostu dla pieszych. Zostanie także opracowana metodyka postępowania z różnymi rodzajami łopat turbin, której obecnie brakuje. 

Trzecia część będzie polegać na ocenie możliwości wykorzystania zmielonych części łopat jako zamiennika kruszywa do betonu. Naukowcy szacują, że zmielone łopaty mogłyby stanowić nawet 40 % objętości kruszywa naturalnego stosowanego do wytwarzania mieszanki betonowej wykorzystywanej w konstrukcjach inżynierskich, jednocześnie zachowując właściwości wytrzymałościowe i trwałość betonu.

W Polsce powstaną setki ławek ze zużytych turbin wiatrowych

Problemy ze składowaniem odpadów mogą zmniejszyć poparcie dla OZE?

Kwestia utylizacji elementów instalacji wytwarzających energię odnawialną jest obecnie globalnym problemem. Krytycy transformacji energetycznej bardzo często odwołują się do tego argumentu, twierdząc, że brak pomysłów na efektywny recykling turbin wiatrowych spowoduje, że ich budowa przyniesie więcej szkody niż pożytku. 

Wiatraki, atom czy dotacje? Jak Polacy chcą poprawić bezpieczeństwo energetyczne kraju?

Przewidujemy, że w Polsce, w związku z rozwojem energetyki wiatrowej, w tym – morskiej, ten problem także będzie narastać, a my zaproponujemy wówczas gotowe rozwiązaniatłumaczyła prof. Magdalena Rucka. Jej zdaniem recykling łopat to ważny temat, który jest rozwijany w wielu ośrodkach na świecie. Jednak do wielu problemów można podejść w nowy, bardziej efektywny sposób. Nasze badania są na to ukierunkowane stwierdziła kierownik projektu PG. 

źródło: naukawpolsce.pl, PAP, zdj. główne: pixabay.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.